MiastoWiadomości

Mobilny monitoring powietrza w Mielcu

Reklama

Mobilna stacja monitoringu powietrza zakupiona w ramach Mieleckiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2016 rozpoczęła pomiary jakości powietrza nad Mielcem.

W sobotę 27 czerwca wykonano próbne pomiary w trzech punktach miasta: w pobliżu Galerii Nawigator (obok pływalni przy ulicy Powstańców Warszawy), w okolicach bulwarów nad rzeką Wisłoką oraz w centrum miasta obok budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej i obiektów MOSiR-u.

Za pomocą mobilnej stacji monitoringu zainstalowanej na przyczepie samochodowej można wykonywać pomiary zawartości w powietrzu pyłów PM 2,5 i PM 10, LZO (lotnych związków organicznych) oraz benzo(a)pirenu, a także pomiary natężenia hałasu i badania meteorologiczne.

W miesiącu lipcu Urząd Miejski w Mielcu ma rozstrzygnąć przetarg na wykonywanie przy użyciu tej stacji pomiarów i monitoringu warunków aerosanitarnych i akustycznych na terenie miasta Mielca. Funkcjonowanie stacji wpisuje się w działania jakie podejmuje Urząd Miejski w Mielcu w walce o czyste powietrze nad naszym miastem.

Reklama

Pierwszym krokiem w wykorzystaniu mobilnego monitoringu były wykonane na zlecenie prezydenta Daniela Kozdęby w listopadzie i grudniu ubiegłego roku pomiarów stężenia w powietrzu pyłów PM10 i PM 2,5. Pomiary za pomocą mobilnej stacji przeprowadzono w wybranych różnych częściach Mielca (40 punktów pomiarowych), co pozwoliło uzyskać sieć pomiarową obejmującą obszar całego miasta wraz z udokumentowanym rozkładem występujących poziomów zanieczyszczeń.

Przeprowadzone badania, uwzględniające kierunek i siłę wiatru, niezbicie wykazały, że na jakość powietrza w Mielcu ma wpływ nie tylko emisja z emitorów przemysłowych (w tym z emitorów Kronospanu), ale także emisja z kotłowni budynków w zabudowie jednorodzinnej.

Badania wykonał dr Jakub Nowak, pracownik Instytutu Inżynierii Środowiska w Stalowej Woli Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Raporty z tych badań były na początku bieżącego roku prezentowane podczas otwartych spotkań Prezydenta Miasta Mielca Daniela Kozdęby z mieszkańcami poszczególnych mieleckich osiedli. Głównym wnioskiem powstałym po badaniach dr Jakuba Nowaka była konieczność powstania Miejskiego Systemu Zarzadzania Jakością Powietrza.

Bazując na doświadczeniu wyniesionym z przedstawionych badań i raportów uznano, że korzystniejszym rozwiązaniem dla monitorowania jakości powietrza nad Mielcem będzie zakup mobilnej stacji monitoringu, dającej możliwość wykonywania pomiarów w dowolnie wybranych punktach miasta. Jej mobilność pozwala na pomiary zarówno zanieczyszczeń przemysłowych, jak i tych pochodzących z tzw. niskiej emisji.

Reklama

Szczegółowy zakres prac dotyczących zaplanowanego na drugą połowę bieżącego roku monitoringu warunków aerosanitarnych i akustycznych na terenie Mielca oprócz prowadzenia stałych automatycznych pomiarów w wyznaczonych punktach, obejmuje także pomiary meteo wraz z pomiarami dla opracowania sieci pomiarowej monitorowania jakości powietrza pod względem pyłu PM 2,5 i PM 10 (dwa razy w miesiącu w 50 punktach miasta) oraz takie same pomiary dla oddziaływania strefy przemysłowej (1 raz w miesiącu w 30 punktach).

Wykonywane będą także interwencyjne pobory i badania w laboratorium zawartości w powietrzu benzenu, LZO i formaldehydu raz interwencyjne pomiary hałasu. Planowane jest udostępnianie online wyników przeprowadzanych pomiarów.

Reklama

Zobacz także

Back to top button