MiastoPowiat i gminaWażne informacjeWiadomości

Nadleśniczowie spotkali się ze starostą. Tematem Uproszczony Plan Urządzania Lasów

Reklama

Uproszczony Plan Urządzania Lasów – głównym tematem narady techniczno-gospodarczej. Goście spotkania to pracownicy administracji kierujący nadleśnictwami.

W spotkaniu wzięli udział nadleśniczowie lokalnych nadleśnictw: Mielec, Tuszyma, Nowa Dęba; przedstawiciele Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie; przedstawiciel Wykonawcy (TAXUS UL Sp. z o.o.) oraz pracownicy starostwa. Podczas narady strony omówiły zapisy opracowanych Uproszczonych Planów Urządzania Lasów dla gruntów niestanowiących własności Skarbu Państwa na terenie gmin Padew Narodowa, Tuszów Narodowy oraz miasta i gminy Przecław. Na sporządzenie tych dokumentów powiat mielecki otrzymał 95% dofinansowania od Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych w Warszawie.

Naradę otworzył starosta powiatu mieleckiego Zbigniew Tymuła, w dalszej części poprowadził ją Jan Kłodowski – dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska. Na spotkaniu omówiono zagadnienia z zakresu ochrony przyrody, ochrony lasu, zadań gospodarczych dla właścicieli lasów oraz inne zagadnienia związane z prowadzeniem racjonalnej gospodarki leśnej.

Reklama

Reklama

Zobacz także

Back to top button