Powiat i gminaWiadomości

Nagrody za pracę społeczną w Radomyślu Wielkim

Reklama

Podczas tradycyjnego samorządowego spotkania opłatkowego włodarze gminy Radomyśl Wielki wyróżnili mieszkańców, którzy angażowali się w różne przedsięwzięcia na rzecz lokalnej wspólnoty.

Wśród wyróżnionych znalazły się osoby, które aktywnie angażują się w życie społeczne wsi; nie zabrakło strażaków ochotników, przedstawicieli klubów sportowych, stowarzyszeń, grup wieńcowych, kół gospodyń wiejskich, sponsorów imprez czy też osób, które są na każde zawołanie przy organizacji imprez.

W sumie w trakcie tradycyjnego spotkania opłatkowego, które odbyło się w ostatni czwartek starego roku, dyplomy uznania, statuetki i upominki od burmistrza Radomyśla Wielkiego Józefa Rybińskiego oraz przewodniczącego Rady Miejskiej Jana Miękosia otrzymało 36 osób ze wszystkich miejscowości tworzących gminę.

– Jesteście państwo reprezentantami tych wszystkich, którzy zaangażowali się w działania społeczne, często kosztem waszego wolnego czasu. Każdy z was działał na miarę swoich możliwości. W imieniu władz samorządowych dziękuję wam za to, co czynicie na rzecz małych ojczyzn – powiedział Józef Rybiński. – Praca samorządowca i społecznika wymaga poświęcenia. Często jest oceniana, a bywa niedoceniana. Niemniej jeśli jest wykonywana sumiennie dla dobra wspólnego przynosi wiele satysfakcji. Koniec roku to czas podsumowań, wiele się nam udało w ciągu ostatnich 12 miesięcy zrobić dla mieszkańców. W tym miejscu chciałbym za to podziękować moim współpracownikom – dodał włodarz gminy.

Reklama

Społecznicy i sponsorzy wyróżnieni za 2016 r.
DĄBIE – Teresa Jołda, Andrzej Działo
DĄBRÓWKA WISŁOCKA – Henryk Giermata
DULCZA MAŁA – Emil Giera, Dariusz Tabaka
DULCZA WIELKA – Lidia Warias, Danuta Popera, Piotr Wolak
JANOWIEC – Jacek Kokoszka, Teresa Pęczek, Tomasz Słowik
PARTYNIA –Jolanta Bajor, Jan Kilian, Anna Machnik, Ryszard Mądziel
PIEŃ – Halina Czepiel, Adam Padykuła
PODBORZE – Anna Dudek, Jan Węgrzyn
RADOMYŚL WIELKI – Mirosław Batko, Maria Biernat, Edward Biernat, Andrzej Jarosz, Igor Tyrpa
RUDA – Mirosław Dubiel, Krystyna Leśniowska, Anna Machnik
ZDZIARZEC – Leszek Czapiga, Krzysztof Kuroś, Karolina Ryś, Marek Giża
ZGÓRSKO – Urszula Karkosza, Maria Skowron
ŻARÓWKA – Tadeusz Czapiga, Krzysztof Giża, Zbigniew Giża

Reklama

Zobacz także

Back to top button