Powiat i gminaWiadomości

W najbliższy czwartek Sesja Rady Powiatu. Nad czym obradować będą radni?

Reklama

Już w najbliższy czwartek (31 sierpnia) pierwszy raz po wakacyjnej przerwie obradować będzie Rada Powiatu Mieleckiego. Sesja odbędzie się w Sali Konferencyjnej Centrum Kształcenia Praktycznego
i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu (Regionalne Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania)
przy ul. Wojska Polskiego 2 b.

Porządek obrad:

 • Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Powiatu.
 • Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz z działalności Zarządu Powiatu między sesjami.
 • Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Mieleckiego na 2017 rok.
 • Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/163/2016 Rady Powiatu Mieleckiego z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Mieleckiego.
 • Podjęcie uchwały w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków, stanowiących dochody budżetu Powiatu Mieleckiego za pomocą innego instrumentu płatniczego, w tym instrumentu płatniczego, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny.
 • Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/182/2017 Rady Powiatu Mieleckiego z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Mieleckim w 2017 roku, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
 • Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia i przystąpienia do realizacji projektu „Zawody przyszłości – doskonalenie kształcenia zawodowego w powiecie mieleckim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa IX – Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.4 – Poprawa jakości kształcenia zawodowego.
 • Podjęcie uchwały w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Mieleckiego.
 • Podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół w Radomyślu Wielkim.
 • Podjęcie uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Mieleckiego.
 • Podjęcie uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej – Centrum Obsługi Jednostek Powiatu Mieleckiego.
 • Podjęcie uchwały w sprawie skargi z dnia 27 czerwca 2017 r.
 • Informacja z wykonania budżetu Powiatu Mieleckiego za I półrocze 2017 r.
 • Interpelacje, wnioski, zapytania i oświadczenia Radnych.

Reklama

Zobacz także

Back to top button