MiastoWażne informacjeWiadomości

W najbliższy piątek XXXVIII sesja Rady Miejskiej

Reklama

W najbliższy piątek (29 września) odbędzie się XXXVIII sesja Rady Miejskiej. Początek obrad o godzinie 9:30 w w Urzędzie Miejskim w sali im. św. Jana Pawła II.

Na najbliższej sesji radni zajmą się m.in. podjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Mielca na 2017 rok. Ważnym punktem obrad będzie także dyskusja i głosowanie nad projektem w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania osobom fizycznym dotacji celowych z budżetu Gminy Miejskiej Mielec na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Przyjęcie protokołu z  poprzedniej sesji.
  3. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Mielca z działalności międzysesyjnej.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Mielca na 2017 rok.
  6. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Mielec na lata 2017 -2043.
  7. Podjęcie uchwały o projekcie zmian uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania osobom fizycznym dotacji celowych z budżetu Gminy Miejskiej Mielec na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza.
  9. Zapytania i wolne wnioski. Zamknięcie obrad.

Reklama

Reklama

Zobacz także

Sprawdź także
Zamknij
Back to top button