MiastoPowiat i gminaRegionWiadomości

Najwyżej na Podkarpaciu

Reklama

Gmina Radomyśl Wielki zajęła pierwsze miejsce na Podkarpaciu w gronie gmin miejskich i miejsko-wiejskich w XV edycji Rankingu Samorządów „Rzeczpospolitej”.

Zestawienie najlepszych samorządów przygotowywane zostało w podziale na trzy kategorie: miasta na prawach powiatu, gminy miejskie i miejsko-wiejskie oraz gminy wiejskie. Gmina Radomyśl Wielki sklasyfikowana została na 1. miejscu w naszym województwie i 41. w kraju w gronie gmin miejskich i miejsko-wiejskich na 864 sklasyfikowanych w tegorocznej edycji Rankingu Samorządów „Rzeczpospolitej”. Z podkarpackich gmin jeszcze Dynów zmieścił się w pierwszej setce (94.miejsce).

– Informacja, że niezależne grono ekspertów, tak wysoko nas klasyfikuje, zawsze cieszy. A chodzi o ocenę tworzenia dobrych warunków do rozwoju na różnych płaszczyznach. Nie tylko więc ja jako włodarz gminy, ale także mieszkańcy mogą czuć zadowolenie z takiego wyróżnienia – komentuje burmistrz Józef Rybiński. 

Zasady Rankingu Samorządów określa niezależna Kapituła pod przewodnictwem prof. Jerzego Buzka, b. premiera RP. Jego celem jest wyłonienie miast i gmin, które osiągają najlepsze wyniki w kształtowaniu trwałego, zrównoważonego rozwoju wspólnoty lokalnej, ujmowanego w strategicznych kategoriach: trwałości ekonomicznej, środowiskowej, społecznej oraz w zakresie jakości zarządzania.

Reklama

Trwałość ekonomiczno-finansowa to m.in. zdolność samorządu do zwiększania dochodów własnych (w tym z podatków) i korzystania z zewnętrznych źródeł finansowania, a także efektywność zarządzania finansami. Trwałość społeczna obejmuje te obszary działalności samorządów, które mają wpływ na jakość życia mieszkańców i budowę społeczeństwa obywatelskiego. Pod uwagę brane są dane o wydatkach samorządu (m.in. na edukację, kulturę, sport i rekreację, transport) i wymierne efekty tych wydatków (np. miejsca dla dzieci w przedszkolach), ale też działania w zakresie budowy społeczeństwa obywatelskiego (np. współpraca z organizacjami pozarządowymi). Z kolei trwałość środowiskowa obejmuje kwestie związane z ochroną przyrody i dostosowaniem do zmian klimatycznych. 

Źródłem danych wykorzystywanych do tworzenia Rankingu Samorządów są publicznie dostępne bazy danych GUS i Ministerstwa Finansów oraz informacje udzielone przez samorządy w specjalnej e-ankiecie.

Reklama

Ogłoszenia w CzyliWiesz

Dodaj ogłoszenie

Wielkiej Brytanii i Afryce Południowej.
1,500.00zł

Apple iPhone 11 Pro 64GB…

Cała Polska
10.00zł

Ubezpieczenia turystyczne

Wielkiej Brytanii i Afryce Południowej.
1,500.00zł

Apple iPhone 11 Pro 64GB…

Zobacz także

Back to top button
Zamknij
Zamknij