MiastoPowiat i gminaWiadomości

O gospodarce leśnej rozmawiano w Leśnictwie Czajkowa

Reklama

Gospodarce leśnej na terenie powiatu mieleckiego poświęcone było specjalne posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu Mieleckiego. Odbyło się ono we wtorek, 25 kwietnia na terenie Leśnictwa Czajkowa.

– Dzięki uprzejmości Nadleśnictwa Mielec gościmy dziś w pięknym miejscu, jakim jest Leśnictwo Czajkowa – mówił rozpoczynając spotkanie Stanisław Kagan, przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu Mieleckiego, który wspólnie z Nadleśnictwem Mielec zorganizował spotkanie. – Myślę, że to stało się już w pewną tradycją, iż korzystamy z gościnności Nadleśnictwa Mielec, jak i wcześniej Nadleśnictwa Tuszyma, dzięki czemu posiedzenia naszej komisji odbywają się w pięknym plenerze i bliżej natury – dodawał.

W posiedzeniu komisji połączonym z warsztatami szkoleniowym zatytułowanymi „Edukacja leśna społeczeństwa” wzięli udział: Maria Napieracz, wicestarosta powiatu mieleckiego; Hubert Sobiczewski, Nadleśniczy Nadleśnictwa Mielec; Jan Kłodowski, Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Mielcu; Józef Prade, inżynier nadzoru z Nadleśnictwa Nowa Dęba; Barbara Antosyk, starszy specjalista Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie; członkowie Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu Mieleckiego oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych i stowarzyszeń współpracujących z Nadleśnictwem Mielec.

Wieloaspektowa gospodarka leśna powiatu mieleckiego

Reklama

Pierwsza część spotkania przeznaczona była na przedstawienie informacji odnośnie gospodarki leśnej w Powiecie Mieleckim, które zaprezentowali Hubert Sobiczewski oraz Wojciech Cieślik, zastępca Nadleśniczego Nadleśnictwa Mielec. Podzielona była na poszczególne punkty tematyczne, którymi były: „Ekologiczne aspekty gospodarki leśnej – biogrupa oraz zmieszanie gatunkowe na uprawie leśnej”, „Rośliny charakterystyczne dla runa leśnego w tzw. aspekcie wiosennym (czosnek niedźwiedzi)”, „Infrastruktura drogowa Lasów Państwowych pod kątem przepisów przeciwpożarowych”, „Inwentaryzacja przyrodnicza w Państwowym Gospodarstwie Leśnym „Lasy Państwowe”. Prezentacja informacji w tym zakresie połączona była z zapoznaniem się z bogactwem przyrody Leśnictwa Czajkowa. Uczestnicy spotkania mieli również okazję posadzić drzewa, zobaczyć rośliny runa leśnego czy też przyglądać się pracy inwentaryzatorów prowadzących działania na terenie Nadleśnictwa Mielec.

Cenne dyskusje i wizyty w terenie

Podczas drugiej części spotkania, która odbyła się w Wiacie Edukacyjnej Leśnictwa Czajkowa, uczestnicy dyskutowali na tematy związane z gospodarką leśną i kwestią odstrzału bobrów ze szczególnym naciskiem na problematykę szkód wyrządzanych przez te zwierzęta w infrastrukturze przeciwpowodziowej i drogowej.

Posiedzenia komisji w takiej formule są bardzo cenne, gdyż można na nich porozmawiać w szerszym gronie, co zawsze wzbogaca dyskusję i pozwala poznać opinie różnych środowisk – oceniał Stanisław Kagan. – Równie istotne są wizytacje na miejscu, dzięki którym z bliska można się przyjrzeć istotnym zagadnieniom – dodawał.

Reklama

W poprzednich latach Stanisław Kagan organizował podobne, wyjazdowe posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu Mieleckiego. W listopadzie 2015 roku odbyło się spotkanie w siedzibie Koła Łowieckiego ”Łoś”, mieszczącej się w przysiółku Wychylówka, dotyczące gospodarki łowieckiej w powiecie mieleckim. Natomiast w maju 2016 roku w Nadleśnictwie Tuszyma miało miejsce posiedzenie dotyczące zrównoważonej gospodarki leśnej jako jednej z form ochrony przyrody.

Reklama

Zobacz także

Back to top button