MiastoWiadomości

O roli klas mundurowych rozmawiano w Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie

Reklama

14 marca br. w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie odbyła się konferencja ,,Rola klas mundurowych w procesie szkoleniowym dla potrzeb Sił Zbrojnych RP”. Udział w niej wzięła delegacja z Zespołu Szkół im. prof. Groszkowskiego w Mielcu.

Podczas debaty rozmawiano o funkcjonowaniu klas mundurowych i ich roli w systemie obronności państwa, a także procesie szkolenia młodzieży uczącej się w klasach o tego typu profilach. Głównym celem spotkania było wytyczenie ścieżek ścisłej współpracy Wojska Polskiego oraz placówek oświatowych. Wojskowi, politycy, nauczyciele, ale przede wszystkim uczniowie rozmawiali o tym, jak wykorzystać potencjał tkwiący w młodych ludziach. W konferencji, która odbyła się pod patronatem honorowym Ministerstwa Obrony Narodowej, uczestniczył sekretarz stanu Michał Dworczyk.  Zaznaczył on konieczność  wsparcia  dla szkół, które będą prowadziły certyfikowane piony klas mundurowych. Wojewoda podkarpacki Ewa Leniart podkreśliła, że w naszym województwie wielu młodych ludzi decyduje się na to, aby poprzez wybór  szkoły średniej ukierunkować się w kształceniu na potrzeby polskich sił zbrojnych (w województwie podkarpackim funkcjonuje 35 szkół posiadających klasy o profilu mundurowym: wojskowe, policyjne, strażackie). Wynika to, jak stwierdziła z przywiązania młodzieży do patriotyzmu i szacunku do polskiego munduru. Głos w konferencji  zabrali również przedstawiciele Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej, którzy zapewnili o pierwszeństwie w wyborze kandydatów do służby z absolwentów klas mundurowych (po pozytywnym przejściu badań lekarskich i zaliczeniu testów sprawnościowych).

Pośród delegatów z mieleckiego „Elektryka”, na konferencji pojawili się uczniowie klasy 4A – Maciej Dąbrowski i Dawid Piątek pod opieką wicedyrektora Marka Sypka i wychowawcy Romana Gruszeckiego.

Reklama

Reklama

Zobacz także

Back to top button