Dział prawnikKronika policyjnaMiastoPowiat i gminaRegionWażne informacjeWiadomości

Obrona konieczna łatwiejsza do udowodnienia

Reklama
Weszły przepisy o szerszych granicach obrony koniecznej. Ich rozszerzenie dotyczy odpierania napaści na dom, mieszkanie, lokal czy ogrodzony teren. 

Karani nie będą ci, którzy przekroczyliby granice obrony koniecznej, odpierając atak napastnika na dom, mieszkanie, lokal czy na ogrodzony teren, rozumiane jako domostwo atakowanego. Odpieranie ataku oznacza obronę przed wdarciem się napastnika lub tuż po jego dostaniu się na teren atakowanego. Nie obejmuje natomiast oddalonego w czasie odwetu na napastniku. Karane będą te osoby, które przekroczą granice obrony koniecznej w sposób rażący – to znaczy, że zareagują nieadekwatnie do zagrożenia wynikającego z zachowania napastnika.

Po co ta zmiana?

Resort sprawiedliwości tłumaczy, że wcześniejsze przepisy dotyczące obrony koniecznej powodowały konieczność udowadniania, że odpieranie ataku na własną posesję za każdym razem wiązało się ze strachem lub wzburzeniem danej osoby.

„Wprowadzenie dodatkowej podstawy niepodlegania karze w sytuacji, gdy przekroczenie granic obrony koniecznej nastąpi przy odpieraniu zamachu w miejscu, które najogólniej można określić jako domostwo zaatakowanego, spowoduje, że organy ścigania nie będą musiały ustalać trudnego do zweryfikowania stanu emocjonalnego osoby odpierającej zamach” – napisało w uzasadnieniu przepisu Ministerstwo Sprawiedliwości.

„Chodzi bowiem o to, aby w przypadkach napaści na dom, mieszkanie, czy posesję nie stosować wobec osoby broniącej się trudnych do zweryfikowania kryteriów […] strachu lub wzburzenia”. „Dopiero w razie stwierdzenia, że przekroczenie granic obrony koniecznej miało charakter rażący, konieczna będzie ocena, czy ktoś działał pod wpływem strachu lub wzburzenia. Jeśli tak, zastosowanie znajdzie dotychczasowa klauzula niekaralności”.

Reklama

Prawnicy debatują, czy wprowadzenie nowych zasad było konieczne oraz czy nie będzie powodowało nadużyć. Trudno rozstrzygnąć to, kiedy przepis w praktyce nie został przynajmniej kilka razy zastosowany.

Nowelizacja ustawy została przyjęta 8 grudnia ubiegłego roku zdecydowaną większością głosów, także opozycji. Od głosu wstrzymała się Nowoczesna. Publikacja  w Dzienniku Ustaw nastąpiła 4 stycznia bieżącego roku.

mm

Reklama

Reklama

Zobacz także

Back to top button