Biznes i inwestycjePowiat i gminaWiadomości

Odebrano nową drogę w Jaślanach

Reklama

  Dotacja na drogi gminne nr 103604R oraz nr 103605R w Jaślanach w kwocie 839 873,00 zł, która zasiliła budżet gminy pozwoliła na przebudowę dróg gminnych w msc. Jaślany na długości około 1,94 km. 

Gmina Tuszów Narodowy w roku bieżącym otrzymała dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na zadanie pn. „ Przebudowa dróg gminnych nr 10 3605R Jaślany – przez wieś w km 0+002,75-0+505,65 oraz nr 10 3604R Jaślany – Paprótnia w km 1+040,10-2+482,60 wraz z przebudową istniejącego chodnika, odwodnienia i skrzyżowań z drogą powiatową nr  1 137R w granicach istniejącego pasa drogowego w miejscowości Jaślany”. Wartość inwestycji wyniosła ogółem: 1 667 246,22 zł Na powyższą inwestycję z Funduszu Dróg Samorządowych Gmina Tuszów Narodowy otrzymała  839 873,00 zł.  W ramach zadania nowa nawierzchnia asfaltowa powstała na długości około 1,94 km. Oprócz dróg przebudowany został również chodnik na długości 1,76 km, który zlokalizowany jest w bezpośrednim kontakcie z ww. drogami. Zyskał on nawierzchnię z betonu asfaltowego wzbogaconego barwnikiem. Ponadto przebudowie uległy skrzyżowania z drogą powiatową nr 1 137R, oraz zamontowano nowe oznakowanie na całym odcinku inwestycji Odbiór całej inwestycji przez komisję miał miejsce dnia 29 lipca 2019r. na placu budowy. W związku z powyższym droga została przekazana do użytku.  

Reklama

Zobacz także

Sprawdź także

Zamknij
Back to top button
Zamknij
Zamknij