MiastoMultimediaPowiat i gminaRegionWażne informacjeWiadomości

Ogromne pieniądze trafią na Podkarpacie. Nasze województwo pozyskało 180 milionów złotych

Reklama

Kolejne 180 mln zł trafi do Województwa Podkarpackiego. To efekt pożyczki, którą na bardzo korzystnych zasadach udzieli Bank Rozwoju Rady Europy (CEB). Umowę podpisali dziś marszałek Władysław Ortyl i przedstawiciel CEB Rolf Wenzel.

Pożyczka zapewni samorządowi pieniądze m.in. na wkład własny do realizacji ważnych dla regionu inwestycji. Jeszcze przed złożeniem podpisów marszałek Władysław Ortyl powiedział, że bardzo się cieszy ze współpracy z CEB, gdyż samorząd województwa ma z tą instytucją finansową bardzo dobre doświadczenia, a umowa wpłynie pozytywnie na rozwój regionu

– Ta umowa daje nam możliwość korzystania i zaciągnięcia swoistej promesy w Banku Rozwoju Rady Europy dla realizacji ważnych projektów inwestycyjnych, bo dotyczy tylko wydatków inwestycyjnych, a więc ma charakter prorozwojowy – mówił marszałek Ortyl.

Marszałek powiedział, że fundusze, które zapewni województwu Bank Rozwoju Rady Europy, pozwolą na realizację projektów w tej perspektywie unijnej, ale także na zebranie środków, na start do przyszłej perspektywy unijnej.
Mamy przygotowane projekty, działania. Jak to zwykle bywa najważniejsze w tym wszystkim są fundusze i środki, a dziś tą promesą finansowania do tych źródeł będziemy mieli dostęp – podkreślił marszałek.

Reklama

Gubernator Rolf Wenzel z Banku Rady Rozwoju Europy podkreślił, że dzisiejsza umowa to ważny krok dla województwa podkarpackiego.

-Mamy satysfakcję, że środki, które dzięki naszemu bankowi zostaną postawione do dyspozycji województwa podkarpackiego będą służyć jego rozwojowi i projektom infrastrukturalnym ukierunkowanym na jego przyszłość – mówił Rolf Wenzel.

Ramowa umowa pożyczki opiewa na kwotę 180 mln zł, i jest formą promesy, a nie zobowiązania – stanowi otwartą linię kredytową, którą Województwo Podkarpackie może wykorzystywać w zależności od potrzeb. Dotyczy przedsięwzięć zaplanowanych do realizacji w latach 2018-2020.

Jak podkreślił marszałek korzystne dla województwa będzie zarówno oprocentowanie pożyczki, zdecydowanie, jak też okres spłaty do 20 lat z okresem karencji do 5 lat.

Reklama

Umowa pożyczki długoterminowej zabezpiecza środki na sfinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa na lata 2018-2042.

Pożyczka pozwoli na sfinansowanie zadań z zakresu budowy, modernizacji i utrzymania dróg, obiektów administracyjnych i społeczno-kulturalnych, budowy podmiejskiej i regionalnej infrastruktury kolejowej, zakupu taboru kolejowego, jak również inwestycji dotyczących podniesienia jakości i dostępności do kompleksowych usług zdrowotnych, zwłaszcza wysokospecjalistycznych.

Województwo podkarpackie współpracuje z Bankiem Rozwoju Rady Europy od 2010 r. Została wówczas zawarta umowa ramowa pożyczki na łączną kwotę ponad 200 mln zł związana z finansowaniem zadań inwestycyjnych w ramach perspektywy finansowej 2007-2013. W ramach tej umowy województwo podkarpackie zaciągnęło pożyczkę w trzech transzach w latach 2010-2012.

Flagowymi przedsięwzięciami finansowanymi ze środków CEB były inwestycje z zakresu infrastruktury drogowej, kultury i ochrony zdrowia, w tym m.in.

  • Rozbudowa, przebudowa i remont budynku Filharmonii im. A. Malawskiego
    w Rzeszowie
  • Modernizacja i doposażenie Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego nr 2 w Rzeszowie na potrzeby funkcjonowania centrum urazowego
  • Modernizacja i rozbudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 w Rzeszowie
  • Przebudowa Drogi Wojewódzkiej 881 na odcinku Łańcut – Kańczuga

Spłata zaciągniętej w latach 2010-2012 pożyczki rozpoczęła się w 2016 roku i trwać będzie do 2025 roku.
Bank Rozwoju Rady Europy (Council of Europe Development Bank) jest najstarszą europejską instytucją finansową – został utworzony 16 kwietnia 1956 roku jako Fundusz Przesiedleńczy Rady Europy dla Uchodźców oraz Przeludniania w Europie.

Jako instrument finansowy Rady Europy, uczestniczy w finansowaniu projektów wzmacniających integrację społeczną, projektów wspierających racjonalne gospodarowanie zasobami środowiska lub mających na celu pomoc regionom dotkniętym przez klęski żywiołowe. Ze wsparcia CEB korzystają także inne samorządy, polskie instytucje finansowe oraz rząd RP.

Reklama

Zobacz także

Back to top button