MiastoPowiat i gminaRegionWiadomości

,,OTWARTE DRZWI”- 2019 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu

Reklama

W  przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie niezwykle ważne jest tworzenie instytucjonalnego systemu zintegrowanych działań, skierowanych zarówno  na osoby doświadczające przemocy, jak i na osoby stosujące przemoc. Niezbędnymi elementami determinującymi skuteczność działania systemu jest powszechna edukacja społeczeństwa, kompleksowa informacja oraz poradnictwo specjalistyczne. W taki kierunek wpisuje się akcja informacyjna MOPS w Mielcu o nazwie ,,OTWARTE DRZWI”.

Akcja Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu realizowana jest we współpracy z Komendą Powiatową Policji w Mielcu w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw. W roku 2000 powstała w Ministerstwie Sprawiedliwości idea obchodów „Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw” mająca na celu zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem. Idea ta związana jest z Międzynarodowym Dniem Ofiar Przestępstw obchodzonym w dniu 22 lutego. W Polsce ten dzień jest również ustanowiony Dniem Ofiar Przestępstw na mocy ustawy z dnia 12 lutego 2003 r.  o ustanowieniu 22 lutego Dniem Ofiar Przestępstw (Dz.U. nr 59 poz. 517).

Celem akcji ,,OTWARTE DRZWI” jest zwiększenie dostępności oferty specjalistycznej pomocy  osobom/rodzinom uwikłanym w problem przemocy domowej.

Adresatami akcji są:

Reklama

– osoby doświadczające przemocy w rodzinie

– osoby stosujące przemoc w rodzinie

– świadkowie przemocy w rodzinie,

– osoby posiadające wiedzę o przypadkach występowania przemocy w rodzinie  oraz wszyscy zainteresowani mieszkańcy miasta Mielca.

Reklama

Miejsce i termin realizacji:

Projekt ,,Otwarte Drzwi” będzie realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielcu w dniach od 25 lutego do 1 marca 2019 roku.

Sposób realizacji:

  1. W ramach akcji od poniedziałku do piątku, w dniach: 25.02.2019 r. – 1.03.2019 r.,  osoby zainteresowane będą mogły skorzystać z konsultacji oraz specjalistycznego poradnictwa w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej.
  2. W okresie realizacji zostaną uruchomione dodatkowe godziny pracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu w celu zwiększenia możliwości skorzystania z pomocy osobom, które z różnych przyczyn nie mogą skorzystać w standardowych godzinach pracy instytucji.
  3. Wszystkim zgłaszającym się udzielane będą kompleksowe informacje w zakresie m.in.: praw przysługujących osobom doświadczającym przemocy domowej, możliwości uzyskania różnych form specjalistycznej pomocy, zgodnie z obowiązującym prawem i kompetencjami instytucji realizujących zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz sposobów i możliwości działań, jakie w konkretnym przypadku można podjąć w celu zatrzymania przemocy w rodzinie.

Dyżury będą odbywały się w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu, przy ul. Łukasiewicza 1c.

Harmonogram dyżurów

Dzień tygodnia Zakres konsultacji Godziny  konsultacjiNumer pokoju Numer telefonu
Poniedziałek 
25. 02. 2019
Konsultacje ze specjalistąds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie 16.00-17.00 pok. 33 (017)7875662
Konsultacja z dzielnicowym z KPP w Mielcu 16.00-17.00 pok.32 (017)7875662
Wtorek
26.02.2019
Konsultacje ze specjalistą ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie 15.15-17.00 pok. 33 (017)7875662
Konsultacja z dzielnicowym z KPP w Mielcu 15.15-17.00 pok. 32 (017)7875662
Środa
27.02.2019
Konsultacje ze specjalistą ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie 15.15-17.00 Pok.33 (017)7875662
Konsultacja z dzielnicowym z KPP w Mielcu 15.15-17.00 pok.32 (017)7875662
Czwartek
28.02.2019
Konsultacje ze specjalistą ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie 15.15-17.00 Pok.33 (017)7875662
Konsultacja z dzielnicowym z KPP w Mielcu 15.15-17.00 pok.32 (017)7875662
Piątek
1.03.2019
Konsultacje ze specjalistą ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie 15.15-17.00 Pok.33 (017)7875662
Konsultacja z dzielnicowym z KPP w Mielcu 15.15-17.00 pok.32 (17)7875662

Osoby chcące anonimowo skorzystać z pomocy specjalistów mogą kontaktować się również telefonicznie w godzinach dyżurów specjalistów pod wyżej wskazanymi numerami telefonów.

Reklama

Zobacz także

Back to top button