Powiat i gminaWiadomości

Padew Narodowa- Gminą przyjazną mieszkańcom i przedsiębiorcom

Reklama

Gmina Padew Narodowa jest jednym z liderów Ogólnopolskiego Rankingu Najniższych Podatków dla Mieszkańców i Przedsiębiorców. Padew Narodowa w rankingu znalazła się na 1 miejscu w powiecie mieleckim, 2 w województwie podkarpackim i 36 w kraju pod względem wysokości pobieranych podatków wśród gmin wiejskich, a jest ich w Polsce 1563.

Punktem odniesienia w rankingu były maksymalne stawki podatków. Zatem osiągnięty przez gminę Padew Narodowa wskaźnik 59,39 % stawki maksymalnej świadczy o tym, że gmina zebrała niewiele ponad połowę wpływów możliwych do osiągnięcia przy zastosowaniu stawki najwyższej(jakiej Rada Gminy nie uchwala). Jest to skutek prowadzonej od wielu lat przyjaznej polityki podatkowej idącej w parze z polityką inwestycyjną gminy.

Można powiedzieć, że rozwój Gminy Padew Narodowa jest wypadkową polityki niskich podatków, które nie są zbyt wielkim obciążeniem dla mieszkańców a powodują wręcz wzrost ich liczby ( wzrasta również liczba wydawanych decyzji o warunkach zabudowy) i aktywnym poszukiwaniem środków finansowych zewnętrznych. Proste przełożenie tego mechanizmu jest następujące: planowane na ten rok dochody podatkowe gminy w postaci podatku od osób prawnych i osób fizycznych to 1,9 mln zł, natomiast planowane inwestycje (finansowane środkami zewnętrznymi) służące naszej społeczności to 11,5 mln zł, wobec budżetu wartości 28,5 mln zł.

Niskie podatki to także – poza przygotowanymi terenami inwestycyjnymi- walor podnoszący atrakcyjność naszej gminy w oczach lokalnych i nie tylko lokalnych przedsiębiorców. Również rosnąca liczba mieszkańców gminy jako trzeci komponent rozwoju może świadczyć o dobrze skonstruowanej i przemyślanej polityce podatkowej przy ogólnych tendencjach spadkowych w demografii.

Reklama

Podsumowując: pozycja niemalże lidera podatkowego na Podkarpaciu napawa optymizmem na przyszłość i potwierdza dobrze obrany kurs rozwoju dla Gminy Padew Narodowa.

Reklama

Zobacz także

Back to top button