MiastoPowiat i gminaWiadomości

Plan zarządzania kryzysowego zaopiniowany

Reklama

Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego w czwartek, 11 października, pozytywnie zaopiniował Powiatowy Plan Zarządzania Kryzysowego.

Powiatowy Plan Zarządzania Kryzysowego stanowi jedno z podstawowych narzędzi Starosty Mieleckiego oraz Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w przypadku wystąpienia zagrożenia powodującego lub mogącego spowodować sytuację kryzysową o skutkach wykraczających poza granice jednej gminy lub takie, które wymagają zaangażowania sił i środków przekraczających możliwości reagującej gminy z terenu powiatu mieleckiego. Opracowanie planu i przedłożenie go wojewodzie do zatwierdzenia jest obowiązkiem wynikającym z ustawy o zarządzaniu kryzysowym.

Zaopiniowany dziś plan zawiera m.in. charakterystykę zagrożeń właściwych dla powiatu, ocenę ryzyka wystąpienia zagrożeń, mapy ryzyka i mapy zagrożeń oraz zestawienie sił i środków planowanych do wykorzystania w sytuacjach kryzysowych.

Reklama

Reklama

Zobacz także

Back to top button