Kronika policyjnaMiastoPowiat i gminaRegionWiadomości

Plany priorytetowe dzielnicowych Komendy Powiatowej Policji w Mielcu

Reklama

Szczegółowe informacje dotyczące planów priorytetowych policjantów zamieszczone są na stronie internetowej pod TYM adresem.

asp. szt.  Witold Paluch

1. Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym:

W rejonie ciągu garaży przy ul. Jagiellończyka w Mielcu od strony torowiska występuje zagrożenie związane z osobami spożywającymi alkohol, które zaśmiecają miejsce publiczne oraz żebrają o pieniądze. Zjawisko to stanowi zagrożenie ładu i porządku publicznego. Ponadto zwiększa prawdopodobieństwo popełnienia przestępstw i wykroczeń w tym niszczenie mienia i kradzieże. Informacje pochodzą od mieszkańców tego rejonu oraz Członków Rady Osiedla „Kopernika” w Mielcu.

Reklama

2. Zakładany cel do osiągnięcia:

Ograniczenie zjawisk spożywania alkoholu oraz zaśmiecania i zakłócania porządku publicznego.

st. asp. Leszek Gawron

1. Charakterystyka zdiagnozowania zagrożenia w rejonie służbowym:

Reklama

W sieni łączącej bloki przy Al. Niepodległości 9 i Solskiego 4 oraz na zapleczu bloku nr 9 przy Al. Niepodległości w Mielcu mają miejsce przypadki spożywania alkoholu w miejscu publicznym oraz zaśmiecania terenu. Osoby dopuszczające się wykroczeń, robią to o różnych porach dnia (godziny poranne, w ciągu dnia oraz godziny wieczorne). Informacje o powyższych zjawiskach, pochodzą od mieszkańców, osób utrzymujących porządek w tym rejonie oraz właścicieli pobliskich placówek handlowych.

2. Zakładany cel do osiągnięcia:

Realizacja zadań mających na celu ograniczenie zjawiska spożywania alkoholu i zaśmiecania terenu we wskazanym rejonie.

asp. szt. Andrzej Fedyryszyn

1. Charakterystyka zdiagnozowania zagrożenia w rejonie służbowym:

W rejonie stadionu sportowego KS Smoczanka przy ul. Smoczka w Mielcu, gromadzą się osoby, które spożywają alkohol, zakłócają spokój, zaśmiecają. Wymienieni w przypadku zwracania im uwagi przez prezesa klubu, mieszkańców są wulgarni i agresywni. Informacje uzyskano od Prezesa klubu KS Smoczanka, mieszkańców, systemu policyjnego SWD, RSOW.

2. Zakładany cel do osiągnięcia:

Realizacja zadań mających na celu całkowite ograniczenie zjawiska spożywania alkoholu, zakłóceń porządku publicznego oraz zaśmiecania.

asp.szt. Marek Madej

1. Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym:

Nadmierna prędkość pojazdów mechanicznych przy ul. Krańcowej w Mielcu. Przekroczenia prędkości i brawurowa jazda mają miejsce na całej długości ul. Krańcowej w Mielcu, ulica ta łączy ul. Korczaka z ul. Powstańców Warszawy i jest jednym z dojazdów do Galerii „NAVIGATOR” i sklepu LEROY MERLIN (w związku z czym znacznie nasilił się ruch pojazdów). Informacje te pochodzą od mieszkańców ul. Krańcowa oraz przewodniczącego Rady Osiedla Wolności.

2. Zakładany cel do osiągnięcia:

Realizacja zadań mających na celu ograniczenie wykroczeń w ruchu drogowym popełnianych w tym rejonie.

mł.asp. Grzegorz Tomczyk

1. Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym:

W rejonie ul. Chopina 8 w Mielcu (rejon sklepu spożywczo-przemysłowego) występuje zagrożenie związane ze znaczną liczbą osób spożywających alkohol, zaśmiecających miejsce publiczne, a także żebractwo. Zjawisko to stanowi demoralizację i zagrożenie dla spokoju i bezpieczeństwa mieszkańców w tym rejonie. Ponadto zwiększa prawdopodobieństwo popełnienia przestępstw i wykroczeń w tym niszczenie mienia, kradzieże. Informacje pochodzą od mieszkańców z tego rejonu, Rady Osiedla i systemów informatycznych Policji (RSOW, SWD, Krajowa Mapa Zagrożeń).

2. Zakładany cel do osiągnięcia:

Realizacja działań mających doprowadzić do ograniczenia zjawisk spożywania alkoholu, zaśmiecania oraz żebractwa.

asp.szt. Grzegorz Kurgan

1. Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym:

W rejonie Zespołu Szkół Technicznych ul. Jagiellończyka 3 w Mielcu a w szczególności rej. ul. Kędziora 11 gromadzi się młodzież, która zakłóca porządek publiczny, zanieczyszcza miejsce publiczne co może świadczyć o jej demoralizacji. Zagrożenie to występuje w dniach uczęszczania młodzieży do Zespołu Szkół Technicznych w Mielcu przy ul. Jagiellończyka 3, podczas przerw oraz w czasie pozalekcyjnym młodzież gromadzi się najczęściej w rejonie ul. Kędziora 11 co jest bardzo uciążliwe dla mieszkańców przedmiotowego bloku oraz bloków przyległych. Informacje pochodzą od mieszkańców z tego rejonu oraz Krajowej Mapy Zagrożeń.

2. Zakładany cel do osiągnięcia:

Realizacja działań mających doprowadzić do ograniczenia zjawisk uciążliwych dla mieszkańców, zakłócania ładu i porządku.

mł. asp. Sebastian Krzak

1. Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym:

W rejonie miejskiego boiska sportowego w Mielcu na ul. Chałubińskiego przy pobliskim Przedszkolu Miejskim nr 16 dochodzi do gromadzenia się osób, które spożywają tam alkohol, zaśmiecają teren boiska oraz zakłócają porządek publiczny. Informacje o powyższym zjawisku są uzyskane od mieszkańców/użytkowników, jak też z systemów policyjnych (SWD, RSOW). Zagrożenie to odczuwają osoby mieszkające w bezpośrednim sąsiedztwie tego boiska.

2. Zakładany cel do osiągnięcia:

Ograniczenie zjawisk spożywania alkoholu, zaśmiecania oraz zakłócania porządku publicznego.

asp.szt. Adam Moździoch

1. Charakterystyka zdiagnozowania zagrożenia w rejonie służbowym:

Na terenie parku Oborskich przy ulicy Lenartowicza w Mielcu w godzinach popołudniowych i wieczorowych gromadzą się osoby, które zakłócają ład i porządek publiczny, spożywają alkohol. Zagrożenie to odczuwają osoby mieszkające w bezpośrednim sąsiedztwie parku. Informacje o powyższym zjawisku są uzyskane od mieszkańców oraz Przewodniczącego Rady Osiedla Kościuszki.

2. Zakładany cel do osiągnięcia:

Realizacja działań mających doprowadzić do ograniczenia zjawiska spożywania alkoholu, zakłócenia ładu i porządku publicznego.

asp. Grzegorz Perliceusz

1. Charakterystyka zdiagnozowania zagrożenia w rejonie służbowym.

Na ul. Traugutta w Mielcu poruszają się pojazdy, których kierujący nagminnie przekraczają dozwoloną prędkości oraz łamią przepisy ruchu drogowego stwarzając zagrożenie dla mieszkańców i innych uczestników ruchu drogowego. Zagrożenie to odczuwają osoby mieszkające w bezpośrednim sąsiedztwie oraz korzystające z chodników i poboczy wzdłuż ul. Traugutta.

2. Zakładany cel do osiągnięcia:

Realizacja zadań mających na celu ograniczenie liczby kierujących popełniających wykroczenia dotyczące przekraczania dozwolonej prędkości oraz popełnianie innych wykroczenia w ruchu drogowym.

asp.szt. Tomasz Sznajder

1. Charakterystyka zdiagnozowania zagrożenia w rejonie służbowym:

W rejonie stacji transformatorowej przy ul. Kocjana 9 oraz Stacji PKN Orlen dochodzi do gromadzenia się osób i spożywania alkoholu oraz zakłócania porządku publicznego i ciszy nocnej. Zagrożenie odczuwają klienci stacji w w/w rejonie oraz mieszkańcy bloków znajdujących się w sąsiedztwie wskazanego miejsca. Występujące zjawisko zostało zgłoszone przez klientów i obsługę stacji, mieszkańców bloków jak również potwierdzono interwencje w w/w rejonie w bazie SWD.

2. Zakładany cel do osiągnięcia:

Realizacja zadań mających na celu znaczne ograniczenie zjawiska spożywania alkoholu oraz zakłóceń porządku publicznego i ciszy nocnej.

asp.szt. Włodzimierz Stachura

1. Charakterystyka zdiagnozowania zagrożenia w rejonie służbowym:

Na ul. Wojsławskiej, Rzochowskiej, Dębickiej częste przekraczanie prędkości przez kierujących pojazdami. Problem zgłaszali mieszkańcy wskazanych ulic na spotkaniach z Radą Miasta w których uczestniczył dzielnicowy. Na w/w ulicach dochodziło do wypadków i kolizji drogowych.

2. Zakładany cel do osiągnięcia:

Znacząco ograniczyć występowanie tego zjawiska.

asp. szt. Marcin Błażejowski

1. Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym:

Na ulicy Królowej Jadwigi w Mielcu dochodzi do przekraczania dopuszczalnej prędkości przez pojazdy. Na ulicy tej mieści się Specjalny Ośrodek Szklono Wychowawczy a przejście dla pieszych w jego rejonie jest szczególnie niebezpieczne. Ponadto do dzielnicowego docierają liczne sygnały od mieszkańców, którzy obawiają się o bezpieczeństwo swoich dzieci poruszających się pieszo lub rowerami wzdłuż w/w ulicy, gdyż istnieje dla nich duże zagrożenie ze strony zbyt szybko poruszających się pojazdów.

2. Zakładany cel do osiągnięcia:

Ograniczenie przekraczania prędkości przez pojazdy na ul. Królowej Jadwigi w Mielcu, lepsze oznakowanie przejścia dla pieszych oraz ograniczenia prędkości.

mł. asp. Daniel Grzanka

1. Charakterystyka zdiagnozowania zagrożenia w rejonie służbowym:

Na terenie miejscowości Wola Mielecka znajdują się nieruchomości, na których nie ma tabliczek z numerem porządkowym. W niektórych przypadkach tabliczki z numerem porządkowym umieszczone są w nie odpowiednim miejscu, skutkiem czego są niewidoczne. Powyższy fakt wpływa negatywnie na porządek publiczny, a w przypadku wystąpienia zagrożenia może realnie wpłynąć na czas reakcji takich służb jak Pogotowie Ratunkowe, Policja czy Straż Pożarna. Ponadto w trakcie rozmów z mieszkańcami okazuje się, że nie zdają sobie oni sprawy z tego, że tabliczki z numerem porządkowym są urządzeniami użytku publicznego i są przepisy prawne, które to regulują. Mieszkańcy nie wiedzą również o obowiązku oświetlenia tabliczki z numerem porządkowym.

Powyższym problem został zauważony podczas wykonywania służby obchodowej na terenie miejscowości Wola Mielecka. Problem z brakiem numerów porządkowych na nieruchomościach był również zgłaszany przez kierowców firm kurierskich, pracowników Urzędu Gminy Mielec oraz policjantów ogniwa patrolowo-interwencyjnego Komendy Powiatowej Policji w Mielcu.

2. Zakładany cel do osiągnięcia:

Realizacja zadań prowadzących do oznaczenia wszystkich nieruchomości nie posiadających numerów porządkowych oraz rozpowszechnienie wśród mieszkańców przepisów regulujących przedmiotowy problem.

asp. szt. Mirosław Lemiech

1. Charakterystyka zdiagnozowania zagrożenia w rejonie służbowym:

Na terenie miejscowości Złotniki istnieje zagrożenie ze strony psów pozostających w przestrzeni publicznej, bez nadzoru ich właścicieli. Skutkiem lekkomyślności właścicieli, opiekunów tych zwierząt może być niebezpieczeństwo pogryzienia przypadkowych przechodniów i rowerzystów. Doprowadzić może to również do zagrożenia dla ich zdrowia i życia poprzez możliwe zakażenie chorobą zakaźną ( wścieklizną ) przenoszoną przez te zwierzęta. W przeszłości psy biegające poza posesją i bez nadzoru właścicieli doprowadziły do zdarzeń drogowych. Informację o powyższym zjawisku są uzyskane od mieszkańców zamieszkujących wymienioną miejscowość oraz od pracowników Urzędu Gminy Mielec, gdzie opisany problem również był zgłaszany.

2. Zakładany cel do osiągnięcia:

Realizacja zadań prowadzących do ograniczenia zagrożenia ze strony psów pozostających bez nadzoru właścicieli w przestrzeni publicznej.

st. asp. Joanna Sznajder 

1. Charakterystyka zdiagnozowania zagrożenia w rejonie służbowym:

Na terenie miejscowości Trześń znajdują się nieruchomości, na których nie ma tabliczek z numerem porządkowym. W niektórych przypadkach tabliczki z numerem porządkowym umieszczone są w nieodpowiednim miejscu, skutkiem czego są niewidoczne. Powyższy fakt wpływa negatywnie na porządek publiczny, a w przypadku wystąpienia zagrożenia może realnie wpłynąć na czas reakcji takich służb jak Pogotowie Ratunkowe, Policja czy Straż Pożarna. Ponadto w trakcie rozmów z mieszkańcami okazuje się, że nie zdają sobie oni sprawy z tego, że tabliczki z numerem porządkowym są urządzeniami użytku publicznego i są przepisy prawne, które to regulują. Mieszkańcy nie wiedzą również o obowiązku oświetlenia tabliczki z numerem porządkowym.

Powyższym problem został zauważony podczas wykonywania służby obchodowej na terenie miejscowości Trześń. Problem z brakiem numerów porządkowych na nieruchomościach był również zgłaszany przez firmy kurierskie, pracowników Urzędu Gminy Mielec oraz policjantów ogniwa patrolowo-interwencyjnego Komendy Powiatowej Policji w Mielcu.

2. Zakładany cel do osiągnięcia:

Realizacja zadań prowadzących do odpowiedniego oznaczenia każdej z posesji.

KPP Mielec

Reklama

Zobacz także

Back to top button