Kronika policyjnaMiastoPowiat i gminaRegionWiadomości

Plany priorytetowe dzielnicowych Komendy Powiatowej Policji w Mielcu

Szczegółowe informacje dotyczące planów priorytetowych policjantów zamieszczone są na stronie internetowej pod TYM adresem.

asp. szt.  Witold Paluch

1. Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym:

W rejonie ciągu garaży przy ul. Jagiellończyka w Mielcu od strony torowiska występuje zagrożenie związane z osobami spożywającymi alkohol, które zaśmiecają miejsce publiczne oraz żebrają o pieniądze. Zjawisko to stanowi zagrożenie ładu i porządku publicznego. Ponadto zwiększa prawdopodobieństwo popełnienia przestępstw i wykroczeń w tym niszczenie mienia i kradzieże. Informacje pochodzą od mieszkańców tego rejonu oraz Członków Rady Osiedla „Kopernika” w Mielcu.

Reklama

2. Zakładany cel do osiągnięcia:

Ograniczenie zjawisk spożywania alkoholu oraz zaśmiecania i zakłócania porządku publicznego.

st. asp. Leszek Gawron

1. Charakterystyka zdiagnozowania zagrożenia w rejonie służbowym:

Reklama

W sieni łączącej bloki przy Al. Niepodległości 9 i Solskiego 4 oraz na zapleczu bloku nr 9 przy Al. Niepodległości w Mielcu mają miejsce przypadki spożywania alkoholu w miejscu publicznym oraz zaśmiecania terenu. Osoby dopuszczające się wykroczeń, robią to o różnych porach dnia (godziny poranne, w ciągu dnia oraz godziny wieczorne). Informacje o powyższych zjawiskach, pochodzą od mieszkańców, osób utrzymujących porządek w tym rejonie oraz właścicieli pobliskich placówek handlowych.

2. Zakładany cel do osiągnięcia:

Realizacja zadań mających na celu ograniczenie zjawiska spożywania alkoholu i zaśmiecania terenu we wskazanym rejonie.

asp. szt. Andrzej Fedyryszyn

Reklama

1. Charakterystyka zdiagnozowania zagrożenia w rejonie służbowym:

W rejonie stadionu sportowego KS Smoczanka przy ul. Smoczka w Mielcu, gromadzą się osoby, które spożywają alkohol, zakłócają spokój, zaśmiecają. Wymienieni w przypadku zwracania im uwagi przez prezesa klubu, mieszkańców są wulgarni i agresywni. Informacje uzyskano od Prezesa klubu KS Smoczanka, mieszkańców, systemu policyjnego SWD, RSOW.

2. Zakładany cel do osiągnięcia:

Realizacja zadań mających na celu całkowite ograniczenie zjawiska spożywania alkoholu, zakłóceń porządku publicznego oraz zaśmiecania.

Reklama

asp.szt. Marek Madej

1. Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym:

Nadmierna prędkość pojazdów mechanicznych przy ul. Krańcowej w Mielcu. Przekroczenia prędkości i brawurowa jazda mają miejsce na całej długości ul. Krańcowej w Mielcu, ulica ta łączy ul. Korczaka z ul. Powstańców Warszawy i jest jednym z dojazdów do Galerii „NAVIGATOR” i sklepu LEROY MERLIN (w związku z czym znacznie nasilił się ruch pojazdów). Informacje te pochodzą od mieszkańców ul. Krańcowa oraz przewodniczącego Rady Osiedla Wolności.

2. Zakładany cel do osiągnięcia:

Reklama

Realizacja zadań mających na celu ograniczenie wykroczeń w ruchu drogowym popełnianych w tym rejonie.

mł.asp. Grzegorz Tomczyk

1. Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym:

W rejonie ul. Chopina 8 w Mielcu (rejon sklepu spożywczo-przemysłowego) występuje zagrożenie związane ze znaczną liczbą osób spożywających alkohol, zaśmiecających miejsce publiczne, a także żebractwo. Zjawisko to stanowi demoralizację i zagrożenie dla spokoju i bezpieczeństwa mieszkańców w tym rejonie. Ponadto zwiększa prawdopodobieństwo popełnienia przestępstw i wykroczeń w tym niszczenie mienia, kradzieże. Informacje pochodzą od mieszkańców z tego rejonu, Rady Osiedla i systemów informatycznych Policji (RSOW, SWD, Krajowa Mapa Zagrożeń).

Reklama

2. Zakładany cel do osiągnięcia:

Realizacja działań mających doprowadzić do ograniczenia zjawisk spożywania alkoholu, zaśmiecania oraz żebractwa.

asp.szt. Grzegorz Kurgan

1. Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym:

Reklama

W rejonie Zespołu Szkół Technicznych ul. Jagiellończyka 3 w Mielcu a w szczególności rej. ul. Kędziora 11 gromadzi się młodzież, która zakłóca porządek publiczny, zanieczyszcza miejsce publiczne co może świadczyć o jej demoralizacji. Zagrożenie to występuje w dniach uczęszczania młodzieży do Zespołu Szkół Technicznych w Mielcu przy ul. Jagiellończyka 3, podczas przerw oraz w czasie pozalekcyjnym młodzież gromadzi się najczęściej w rejonie ul. Kędziora 11 co jest bardzo uciążliwe dla mieszkańców przedmiotowego bloku oraz bloków przyległych. Informacje pochodzą od mieszkańców z tego rejonu oraz Krajowej Mapy Zagrożeń.

2. Zakładany cel do osiągnięcia:

Realizacja działań mających doprowadzić do ograniczenia zjawisk uciążliwych dla mieszkańców, zakłócania ładu i porządku.

mł. asp. Sebastian Krzak

Reklama

1. Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym:

W rejonie miejskiego boiska sportowego w Mielcu na ul. Chałubińskiego przy pobliskim Przedszkolu Miejskim nr 16 dochodzi do gromadzenia się osób, które spożywają tam alkohol, zaśmiecają teren boiska oraz zakłócają porządek publiczny. Informacje o powyższym zjawisku są uzyskane od mieszkańców/użytkowników, jak też z systemów policyjnych (SWD, RSOW). Zagrożenie to odczuwają osoby mieszkające w bezpośrednim sąsiedztwie tego boiska.

2. Zakładany cel do osiągnięcia:

Ograniczenie zjawisk spożywania alkoholu, zaśmiecania oraz zakłócania porządku publicznego.

Reklama

asp.szt. Adam Moździoch

1. Charakterystyka zdiagnozowania zagrożenia w rejonie służbowym:

Na terenie parku Oborskich przy ulicy Lenartowicza w Mielcu w godzinach popołudniowych i wieczorowych gromadzą się osoby, które zakłócają ład i porządek publiczny, spożywają alkohol. Zagrożenie to odczuwają osoby mieszkające w bezpośrednim sąsiedztwie parku. Informacje o powyższym zjawisku są uzyskane od mieszkańców oraz Przewodniczącego Rady Osiedla Kościuszki.

2. Zakładany cel do osiągnięcia:

Reklama

Realizacja działań mających doprowadzić do ograniczenia zjawiska spożywania alkoholu, zakłócenia ładu i porządku publicznego.

asp. Grzegorz Perliceusz

1. Charakterystyka zdiagnozowania zagrożenia w rejonie służbowym.

Na ul. Traugutta w Mielcu poruszają się pojazdy, których kierujący nagminnie przekraczają dozwoloną prędkości oraz łamią przepisy ruchu drogowego stwarzając zagrożenie dla mieszkańców i innych uczestników ruchu drogowego. Zagrożenie to odczuwają osoby mieszkające w bezpośrednim sąsiedztwie oraz korzystające z chodników i poboczy wzdłuż ul. Traugutta.

Reklama

2. Zakładany cel do osiągnięcia:

Realizacja zadań mających na celu ograniczenie liczby kierujących popełniających wykroczenia dotyczące przekraczania dozwolonej prędkości oraz popełnianie innych wykroczenia w ruchu drogowym.

asp.szt. Tomasz Sznajder

1. Charakterystyka zdiagnozowania zagrożenia w rejonie służbowym:

Reklama

W rejonie stacji transformatorowej przy ul. Kocjana 9 oraz Stacji PKN Orlen dochodzi do gromadzenia się osób i spożywania alkoholu oraz zakłócania porządku publicznego i ciszy nocnej. Zagrożenie odczuwają klienci stacji w w/w rejonie oraz mieszkańcy bloków znajdujących się w sąsiedztwie wskazanego miejsca. Występujące zjawisko zostało zgłoszone przez klientów i obsługę stacji, mieszkańców bloków jak również potwierdzono interwencje w w/w rejonie w bazie SWD.

2. Zakładany cel do osiągnięcia:

Realizacja zadań mających na celu znaczne ograniczenie zjawiska spożywania alkoholu oraz zakłóceń porządku publicznego i ciszy nocnej.

asp.szt. Włodzimierz Stachura

Reklama

1. Charakterystyka zdiagnozowania zagrożenia w rejonie służbowym:

Na ul. Wojsławskiej, Rzochowskiej, Dębickiej częste przekraczanie prędkości przez kierujących pojazdami. Problem zgłaszali mieszkańcy wskazanych ulic na spotkaniach z Radą Miasta w których uczestniczył dzielnicowy. Na w/w ulicach dochodziło do wypadków i kolizji drogowych.

2. Zakładany cel do osiągnięcia:

Znacząco ograniczyć występowanie tego zjawiska.

Reklama

asp. szt. Marcin Błażejowski

1. Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym:

Na ulicy Królowej Jadwigi w Mielcu dochodzi do przekraczania dopuszczalnej prędkości przez pojazdy. Na ulicy tej mieści się Specjalny Ośrodek Szklono Wychowawczy a przejście dla pieszych w jego rejonie jest szczególnie niebezpieczne. Ponadto do dzielnicowego docierają liczne sygnały od mieszkańców, którzy obawiają się o bezpieczeństwo swoich dzieci poruszających się pieszo lub rowerami wzdłuż w/w ulicy, gdyż istnieje dla nich duże zagrożenie ze strony zbyt szybko poruszających się pojazdów.

2. Zakładany cel do osiągnięcia:

Reklama

Ograniczenie przekraczania prędkości przez pojazdy na ul. Królowej Jadwigi w Mielcu, lepsze oznakowanie przejścia dla pieszych oraz ograniczenia prędkości.

mł. asp. Daniel Grzanka

1. Charakterystyka zdiagnozowania zagrożenia w rejonie służbowym:

Na terenie miejscowości Wola Mielecka znajdują się nieruchomości, na których nie ma tabliczek z numerem porządkowym. W niektórych przypadkach tabliczki z numerem porządkowym umieszczone są w nie odpowiednim miejscu, skutkiem czego są niewidoczne. Powyższy fakt wpływa negatywnie na porządek publiczny, a w przypadku wystąpienia zagrożenia może realnie wpłynąć na czas reakcji takich służb jak Pogotowie Ratunkowe, Policja czy Straż Pożarna. Ponadto w trakcie rozmów z mieszkańcami okazuje się, że nie zdają sobie oni sprawy z tego, że tabliczki z numerem porządkowym są urządzeniami użytku publicznego i są przepisy prawne, które to regulują. Mieszkańcy nie wiedzą również o obowiązku oświetlenia tabliczki z numerem porządkowym.

Reklama

Powyższym problem został zauważony podczas wykonywania służby obchodowej na terenie miejscowości Wola Mielecka. Problem z brakiem numerów porządkowych na nieruchomościach był również zgłaszany przez kierowców firm kurierskich, pracowników Urzędu Gminy Mielec oraz policjantów ogniwa patrolowo-interwencyjnego Komendy Powiatowej Policji w Mielcu.

2. Zakładany cel do osiągnięcia:

Realizacja zadań prowadzących do oznaczenia wszystkich nieruchomości nie posiadających numerów porządkowych oraz rozpowszechnienie wśród mieszkańców przepisów regulujących przedmiotowy problem.

asp. szt. Mirosław Lemiech

Reklama

1. Charakterystyka zdiagnozowania zagrożenia w rejonie służbowym:

Na terenie miejscowości Złotniki istnieje zagrożenie ze strony psów pozostających w przestrzeni publicznej, bez nadzoru ich właścicieli. Skutkiem lekkomyślności właścicieli, opiekunów tych zwierząt może być niebezpieczeństwo pogryzienia przypadkowych przechodniów i rowerzystów. Doprowadzić może to również do zagrożenia dla ich zdrowia i życia poprzez możliwe zakażenie chorobą zakaźną ( wścieklizną ) przenoszoną przez te zwierzęta. W przeszłości psy biegające poza posesją i bez nadzoru właścicieli doprowadziły do zdarzeń drogowych. Informację o powyższym zjawisku są uzyskane od mieszkańców zamieszkujących wymienioną miejscowość oraz od pracowników Urzędu Gminy Mielec, gdzie opisany problem również był zgłaszany.

2. Zakładany cel do osiągnięcia:

Realizacja zadań prowadzących do ograniczenia zagrożenia ze strony psów pozostających bez nadzoru właścicieli w przestrzeni publicznej.

Reklama

st. asp. Joanna Sznajder 

1. Charakterystyka zdiagnozowania zagrożenia w rejonie służbowym:

Na terenie miejscowości Trześń znajdują się nieruchomości, na których nie ma tabliczek z numerem porządkowym. W niektórych przypadkach tabliczki z numerem porządkowym umieszczone są w nieodpowiednim miejscu, skutkiem czego są niewidoczne. Powyższy fakt wpływa negatywnie na porządek publiczny, a w przypadku wystąpienia zagrożenia może realnie wpłynąć na czas reakcji takich służb jak Pogotowie Ratunkowe, Policja czy Straż Pożarna. Ponadto w trakcie rozmów z mieszkańcami okazuje się, że nie zdają sobie oni sprawy z tego, że tabliczki z numerem porządkowym są urządzeniami użytku publicznego i są przepisy prawne, które to regulują. Mieszkańcy nie wiedzą również o obowiązku oświetlenia tabliczki z numerem porządkowym.

Powyższym problem został zauważony podczas wykonywania służby obchodowej na terenie miejscowości Trześń. Problem z brakiem numerów porządkowych na nieruchomościach był również zgłaszany przez firmy kurierskie, pracowników Urzędu Gminy Mielec oraz policjantów ogniwa patrolowo-interwencyjnego Komendy Powiatowej Policji w Mielcu.

Reklama

2. Zakładany cel do osiągnięcia:

Realizacja zadań prowadzących do odpowiedniego oznaczenia każdej z posesji.

KPP Mielec

Reklama
Tagi

Zobacz także

Redakcja serwisu CzyliWiesz.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść wypowiedzi zawartych w komentarzach użytkowników.
Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Jednocześnie informujemy, że komentarze wulgarne oraz wyrażające groźby będą usuwane.
Ładowanie komentarzy Facebooka ...

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Korzystając z formularza, zgadzam się z regulaminem portalu i polityką prywatności

Back to top button
Zamknij
Portal wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Aby dowiedzieć się więcej kliknij Polityka prywatności
Portal wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Aby dowiedzieć się więcej kliknij Polityka prywatności