MiastoPowiat i gminaSliderWażne informacjeWiadomości

Powiat pokryje ratę netto szpitala. „Były lata, w których strata była znacznie większa”

Reklama

Rada Powiatu Mieleckiego jednogłośnie zadecydowała o przekazaniu Szpitalowi Powiatowemu w Mielcu kwoty 308 221,72 zł. Środki posłużą pokryciu straty netto, jaką wykazało sprawozdanie finansowe lecznicy za rok 2016.

Przypomnijmy. 21 czerwca br. radni przyjęli sprawozdanie finansowe szpitala za rok obrotowy 2016, w którym wykazana została strata wysokości 5 823 209,60 zł, przy kwocie amortyzacji wynoszącej 5 514 987,88 zł. To właśnie o części straty przekraczającej amortyzację, wynoszącej w tym przypadku 308 221,72 zł, dyskutowali radni podczas piątkowej sesji (27 października).

Zgodnie z ustawą o działalności leczniczej z 15 kwietnia 2011 roku, samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej powinien pokryć stratę we własnym zakresie. W sytuacji jednak, gdy nie ma takiej możliwości, o jego dalszych losach decyduje podmiot tworzący. – Powiat Mielecki, jako podmiot tworzący, zobowiązany jest podjąć decyzję co do dalszych losów szpitala. Zgodnie z ustawą może być to albo przekształcenie placówki, albo pokrycie straty netto za rok obrotowy, w kwocie nie wyższej niż suma straty netto i kosztów amortyzacji, w terminie 9 miesięcy od upływu terminu do zatwierdzenia sprawozdania finansowego szpitala – tłumaczył starosta Zbigniew Tymuła. I dodał: – Mając na uwadze to, że szpital nie jest w stanie pokryć straty netto za rok obrotowy 2016, a my chcemy zapewnić ciągłość jego finansowania, przedstawiamy dziś projekt uchwały dotyczącej pokrycia przez Powiat Mielecki straty finansowej wysokości 308 221,72 zł.

Uchwała ta została przegłosowana przez radnych jednogłośnie.

Reklama

Choć powiat pokrył stratę finansową po raz pierwszy w historii, przewodniczący Rady Powiatu Mieleckiego Henryk Niedbała podkreślił, że mieleckiemu szpitalowi zdarzały się znacznie większe straty finansowe. – Były lata, w których strata była znacznie większa. Na początku funkcjonowania powiatu ta strata wyniosła nawet 10 milionów złotych. Różnica jest jednak taka, że wtedy samorząd nie miał obowiązku pokrywania straty za szpital. Zapis ten pojawił się dopiero w ustawie o działalności leczniczej i rzeczywiście, w okresie, kiedy ta ustawa obowiązuje, w mieleckim szpitalu nie było straty przekraczającej amortyzację – tłumaczył. Dodał jednak, że obecny dyrektor szpitala Leszek Kwaśniewski nie odpowiada za stratę, którą rozpatrywała rada podczas sesji. – Obecny dyrektor szpitala, Leszek Kwaśniewski, objął swoją funkcję pod koniec 2016 roku, w związku z czym osobiście nie zarządzał lecznicą w czasie powstania straty finansowej. Pana dyrektora będziemy oceniali w roku 2018 za wyniki pracy w roku 2017.

Do sprawy ustosunkował się również Leszek Kwaśniewski.  – Strata finansowa szpitala po wrześniu 2017 roku wynosi 1 567 000 zł. W analogicznym okresie roku ubiegłego, tj. za wrzesień 2016 roku, strata finansowa wynosiła 2 700 000 zł. Biorąc pod uwagę stan amortyzacji  na koniec września, który kształtuje się w okolicach 4 milionów złotych, do pułapu amortyzacji pozostaje nam w tym momencie 2,5 miliona złotych. Według mojej oceny sytuacja związana ze stratą przewyższającą wartość amortyzacji z roku 2016, nie powtórzy się w roku 2017 – podkreślał dyrektor szpitala.

Reklama

Zobacz także

Back to top button