MiastoWiadomości

Prognozy jakości powietrza dla Mielca i całego Podkarpacia znów złe

Reklama

Prognoza na najbliższe dni wskazuje na znaczne zanieczyszczenie powietrza na terenie Mielca. Przewidywany indeks jakości powietrza określany jest jako zły i bardzo zły.

Szkodliwą substancja dominującą w powietrzu będzie pyłek PM 2.5. W przypadku złej i bardzo złej jakości powietrza osoby narażone na ryzyko (osoby i starsze i dzieci, osoby z chorobami serca oraz dróg oddechowych, astmatycy i inne grupy podatne na zanieczyszczenia powietrza) powinny bezwzględnie unikać wyjść na zewnątrz, pozostała część ludności powinna ograniczyć wyjścia do minimum, wszelkie aktywności na zewnątrz są odradzane.

Pył zawieszony jest mieszaniną cząstek stałych i kropelek cieczy utrzymujących się w powietrzu. Cząsteczki te zawierają różne składniki jak np.: siarkę, związki organiczne (np. wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne), metale ciężkie, dioksyny oraz alergeny (takie jak pyłki roślin i zarodniki grzybów). Pył PM10 zawiera cząstki o średnicy mniejszej niż 10 µm, natomiast pył drobny PM2,5 cząstki o średnicy mniejszej niż 2,5 µm2-5.

Szkodliwość pyłu dla zdrowia osób eksponowanych związana jest ściśle z wielkością i składem chemicznym ziaren. Pył drobny o średnicy poniżej 2.5µm jest najbardziej niebezpieczny. Dociera on do pęcherzyków płucnych a nawet penetruje do naczyń krwionośnych, a stamtąd do krwiobiegu, stąd jest równo szkodliwy dla układu oddechowego jak i układu krążenia. Większe ziarna pyłu mogą powodować stany zapalne spojówek oraz błony śluzowej nosa i gardła.

Reklama

Prognozowany zły indeks jakości powietrza na dzień jutrzejszy (22 stycznia) dotyczy całego województwa podkarpackiego:

Reklama

Zobacz także

Back to top button