MiastoPowiat i gminaWiadomości

Projekt „Zamiast Przemocy” wyróżniony przez Ministra

Reklama

Gmina Miejska Mielec pozyskała fundusze w ramach konkursu zorganizowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Projekt oddziaływań profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie „Zamiast Przemocy” złożony przez miasto Mielec zajął 5 miejsce na 78 projektów zakwalifikowanych do dofinansowania i otrzymał wyróżnienie ministra. Na działania przewidziane w projekcie zaplanowano łącznie 34 050 zł.

Celem projektu jest intensyfikacja działań profilaktycznych, dotyczących przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie Gminy Miejskiej Mielec, jak również zwiększenie świadomości społeczności lokalnej na temat zjawiska przemocy w rodzinie i jego skutków oraz edukacja w zakresie metod komunikacji i wychowania dzieci.

Grupami docelowymi są: młodzież ponadgimnazjalna, rodzice dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, rodziny zagrożone wystąpieniem przemocy, osoby starsze, osoby niepełnosprawne (w tym niesłyszące i niedosłyszące), kobiety oraz pracownicy służb działających w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Reklama

Działania projektowe realizowane będą do końca roku 2017 i obejmą m.in.:

  • opracowanie diagnozy zjawiska przemocy w rodzinie na terenie miasta Mielca,

  • kino letnie o tematyce związanej z przemocą w rodzinie i wychowywania dzieci,

  • warsztaty dla rodziców w przedszkolach i szkołach podstawowych,

    Reklama
  • lokalną kampanię społeczną,

  • warsztatowe zajęcia edukacyjne dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych z zakresu propagowania prawidłowych wzorców rodzicielskich,

  • seminarium dla osób niepełnosprawnych (w tym niesłyszących) i starszych na temat zjawiska przemocy oraz instytucji świadczących pomoc w tym zakresie,

  • współorganizację projektu profilaktyczno-edukacyjnych bezpłatnych warsztatów z zakresu samoobrony dla kobiet „Pewna siebie – Bezpieczna” organizowanego przez Komendę Powiatową Policji w Mielcu

  • konferencję podsumowującą projekt.

Koordynatorem wszystkich działań projektowych jest Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Miejskiego w Mielcu.

Reklama

Zobacz także

Back to top button