Powiat i gminaWiadomości

Przecław wprowadza sms-owy system informowania mieszkańców

Reklama

Od poniedziałku (1 maja) zostanie wprowadzony bezpłatny SMS‑owy system informowania mieszkańców Gminy Przecław o sprawach związanych z podatkami, opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zarządzaniem kryzysowym i ważnymi wydarzeniami, związanymi z Gminą.

System będzie wysyłał m.in. przypomnienia o zbliżających się terminach płatności podatków lokalnych i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wywozu śmieci. Ponadto usługa ta będzie ostrzegała przed zagrożeniami i niekorzystnymi prognozami pogody. W jej ramach samorząd zapraszał będzie również do uczestnictwa w organizowanych uroczystościach, imprezach, zebraniach czy konsultacjach społecznych.

Co ważne, usługa będzie całkowicie bezpłatna i aktywna po złożeniu przez zainteresowanych stosownego OŚWIADCZENIA.

W związku z powyższym zaprasza się wszystkich zainteresowanych do wypełnienia oświadczenia o wyrażeniu zgody na gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystywanie numeru telefonu kontaktowego w celu wprowadzenia do Systemu Powiadamiania SMS Gminy Przecław i otrzymywania krótkich wiadomości.

Reklama

Druk w formie papierowej jest do pobrania i złożenia w Wydziale Podatków, Opłat i Gospodarki Odpadami Urzędu Miejskiego w Przecławiu, w pokoju nr 7 (na parterze) od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30.

Reklama

Zobacz także

Back to top button