Powiat i gminaSliderWażne informacjeWiadomości

Przekształcenie szkół głównym temat podczas sesji Rady Powiatu

Reklama

Sesję tradycyjnie otworzyło sprawozdanie starosty Zbigniewa Tymuły z wykonania uchwał rady i zarządu powiatu. Następnie radni podjęli uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Mieleckiego na rok 2017 oraz zmiany wieloletniej prognozy finansowej na 2017 rok.

Znaczna część obrad poświęcona została przekształceniom szkół zawodowych oraz policealnych działających na terenie powiatu mieleckiego. Pełna lista przekształconych placówek znajduje się tutaj: http://www.powiat-mielecki.pl/pl/20/20/art4293.html.

Radni podjęli też uchwały w sprawach: wyrażenia zgody na przekazanie Gminie Radomyśl Wielki zadania w zakresie zimowego utrzymania określonych dróg powiatowych na terenie Gminy Radomyśl Wielki w listopadzie i grudniu 2017 roku i roku 2018; wyrażenia zgody na przyjęcie dofinansowania oraz upoważnienie Zarządu Powiatu do zawarcia umowy o dofinansowanie z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Mieleckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok”.

Podczas sesji Radzie Powiatu Mieleckiego przekazano również informację o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Mieleckiego za rok szkolny 2016/2017.

Reklama

Obrady zamknęła informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych oraz stały punkt sesji – interpelacje, wnioski, zapytania i oświadczenia radnych.

Reklama

Zobacz także

Back to top button