MiastoPolecanePowiat i gminaSliderWażne informacjeWiadomości

Przygotowania do Matur 2020

Reklama

Rozpoczęły się przygotowania do tegorocznych – opóźnionych matur. Cykl egzaminów pisemnych potrwa od 8 do 29 czerwca. 

W dniu dzisiejszym (18 maja) otrzymaliśmy dokument Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Głównego Inspektora Sanitarnegozawierający wytyczne w sprawie organizowania i przeprowadzania egzaminów zewnętrznych: ósmoklasisty, gimnazjalnego, maturalnego, potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz zawodowego w 2020 r.

Dokument określa kto może być obecny na terenie szkoły podczas egzaminu, jakie środki ochrony osobistej powinni zastosować zdający i inne osoby uczestniczące w przeprowadzaniu egzaminu oraz jakie środki bezpieczeństwa należy wdrożyć w związku z organizacją przestrzeni. 

W wytycznych znalazła się także informacja o możliwości modyfikacji w sposobie przeprowadzania egzaminu, szczegółowe rozwiązania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa przeprowadzania egzaminu oraz sposób postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u członka zespołu egzaminacyjnego lub u zdającego.

Reklama

– Jutro odbędzie się wideokonferencja z dyrektorami podległych szkół – informuje Andrzej Bryła, wicestarosta mielecki. – Musimy przygotować nasze szkoły w taki sposób, aby spełniały wszystkie ministerialne wytyczne, uwzględniając przy tym specyfikę każdej ze szkoły i ich warunki lokalowe – dodał.

Według danych deklaracji tegorocznych absolwentów jakie spłynęły do starostwa, do egzaminów powinno przystąpić 861osób. Wielkość ta może jednak ulec zmianie ze względu na stan zagrożenia epidemiologicznego i sytuację losową poszczególnych uczniów.

Reklama

Zobacz także

Sprawdź także
Zamknij
Back to top button