Powiat i gminaWiadomości

W przyszły wtorek odbędzie się próba systemów alarmowych na terenie gminy Radomyśl Wielki

Reklama
We wtorek, 23 maja br., o godz. 13:00 i o godz. 13:15 zostanie przeprowadzona głośna próba uruchomienia systemów alarmowych na terenie miasta i gminy Radomyśl Wielki.

Do przeprowadzenia próby zostaną wykorzystane:

1) radiowe systemy włączania syren alarmowych,

2) syreny uruchamiane ręcznie przez drużyny alarmowe.

Próba odbędzie się w ramach udziału w wojewódzkim treningu systemu wykrywania i alarmowania dotyczącego doskonalenia procedur prognozowania zagrożeń, wymiany informacji oraz ostrzegania ludności w czasie wystąpienia zagrożeń chemicznych, biologicznych i radiologicznych (CBRN) i katastrofalnych powodzi.

Reklama

Trening ma na celu:

1) doskonalenie obsad osobowych formacji systemu wykrywania i alarmowania (SWA) w zakresie wspomagania procesów decyzyjnych reagowania oraz minimalizacji skutków zdarzeń CBRN i katastrofalnych powodzi, poprzez opracowanie prognoz i analiz zaistniałych zagrożeń;

2) praktyczne sprawdzenie skuteczności działania systemu ostrzegania i alarmowania na terenie Miasta i Gminy Radomyśl Wielki;

3) doskonalenie współdziałania struktur SWA z administracją samorządową w zakresie informowania społeczeństwa o zagrożeniach i procedurach ochronnych;

Reklama

4) doskonalenie stanów osobowych formacji obrony cywilnej SWA oraz Miejsko – Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w zakresie obsługi: przyrządów wykrywania skażeń promieniotwórczych i chemicznych, środków łączności oraz urządzeń alarmowych;

5) doskonalenie obiegu informacji o zagrożeniach w wojewódzkim, powiatowym i gminnym SWA, przy wykorzystaniu radiowej sieci zarządzania starosty powiatu;

6) upowszechnianie wśród społeczeństwa humanitarnych treści obrony cywilnej oraz wiedzy o zasadach postępowania w sytuacjach wystąpienia zagrożeń.

Reklama

Zobacz także

Back to top button