MiastoPowiat i gminaWiadomości

PUP w Mielcu realizuje kolejny projekt unijny

Reklama
Projekt „Przygotowani do pracy” skierowany jest do osób bezrobotnych w wieku powyżej 29 lat. Pozyskane środki w kwocie blisko 1,3 mln złotych zostaną w całości przeznaczone na pomoc osobom bezrobotnym, które mogą skorzystać z jednej z dwóch ścieżek rozwojowych:

I ścieżka rozwoju zawodowego dla 50 Uczestników przewiduje:
– opracowanie Indywidualnego Planu Działania,
– pomoc dorady zawodowego,
– udział w szkoleniu,
– wsparcie pośrednika pracy,
– skierowanie na płatny staż zawodowy.
II ścieżka rozwoju zawodowego dla 100 Uczestników:
– opracowanie Indywidualnego Planu Działania,
– pomoc pośrednika pracy,
– skierowanie na płatny staż zawodowy.

Uczestnikami projektu mogą być osoby bezrobotne powyżej 29 roku życia, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Mielcu, należące co najmniej do jednej z następujących grup:

• osoby od 50 roku życia,
• osoby długotrwale bezrobotne,
• kobiety,
• osoby niepełnosprawne,
• osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych.
• rolnicy i członkowie ich rodzin, prowadzący indywidualne gospodarstwa rolne do wielkości 2 ha, zamierzający odejść z rolnictwa, należący do wyżej wymienionych grup.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Powiatowym Urzędzie Pracy w Mielcu w pokoju nr 31, telefonicznie pod numerem 17-788-00-64 lub znaleźć na stronie internetowej mielec.praca.gov.pl

Reklama

Reklama

Zobacz także

Back to top button