MiastoPowiat i gminaWiadomości

PZPSW w Mielcu jako jedyna placówka w regionie realizuje program „Za życiem”

Reklama

Od listopada 2017r. w Powiatowym Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczych w Mielcu działa Wiodący Ośrodek Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczy. To forma wsparcia dla rodzin zagrożonych niepełnosprawnością oraz ich rodzin.

Utworzenie projektu opiera się o założenia programu „Za życiem” i jest realizowane na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Ministerstwem Edukacji Narodowej a Powiatem Mieleckim. Projekt będzie trwał pięć lat i zakończy się w 2021 roku. Jego celem jest zapewnienie małym dzieciom zagrożonym niepełnosprawnością i ich rodzinom kompleksowego, specjalistycznego wsparcia. Do końca grudnia 2017 roku  w programie wzięło udział 36 dzieci zagrożonych niepełnosprawnością w wieku przedszkolnym, objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju.  Każdemu z dzieci przydzielono do pięciu dodatkowych godzin zajęć. Łącznie odbyło się 528 godzin zajęć, przeprowadzonych przez wysoko wykwalifikowaną kadrę pracującą na co dzień z dziećmi z różnym rodzajem i stopniem niepełnosprawności. Zajęcia obejmowały m.in.: wczesną interwencję i wspomaganie rozwoju dziecka, terapię psychologiczną, terapię pedagogiczną, terapię logopedyczną, logorytmikę, surdologopedię, tyfloterapię, terapię ruchem, fizjoterapię, terapię integracji sensorycznej, artterapię, trening umiejętności społecznych, dogoterapię. U małych uczestników projektu rozwijano procesy poznawcze, funkcje słuchowe, wzrokowe i orientację przestrzenną, wspomagano motorykę małą i dużą, prowadzono terapię zaburzeń emocjonalnych oraz wczesną integrację społeczną. Stosowano specjalistyczne metody edukacji, rewalidacji i terapii, dostosowane do indywidualnych potrzeb beneficjentów projektu. Zajęcia odbywały się w specjalistycznych pracowniach i gabinetach. Dzięki pozyskanym w ramach programu środkom finansowym zakupiono specjalistyczne pomoce, doposażając warsztat pracy z dzieckiem.

W ramach programu także rodzice dzieci zostali otoczeni wsparciem. Równolegle do zajęć z najmłodszymi specjaliści prowadzili konsultacje z rodzicami, podczas których udzielali instruktażu kompetencji wychowawczych oraz wsparcia kryzysowego.

Wybór PZPSW na miejsce realizacji programu „Za życiem” nie jest przypadkowy. Rodzice najmłodszych dzieci z niepełnosprawnościami od kilku lat coraz liczniej decydują się na objęcie ich dzieci wczesnym wspomaganiem rozwoju właśnie w SOSW, podkreślając wysoki standard oferowanych dzieciom usług edukacyjnych, rewalidacyjnych, terapeutycznych. Złożenie wniosku do ministerstwa i otrzymanie wysokiej dotacji w kwocie ponad miliona dwustu tysięcy złotych na długofalowy projekt było naturalną konsekwencją dotychczasowych prowadzonych działań. Na 2018 rok zaplanowane jest prawie cztery tysiące godzin zajęć, których realizacja rozpocznie się już na przełomie lutego i marca.

Reklama

Reklama

Zobacz także

Back to top button