MiastoPowiat i gminaWiadomości

PZPSW w Mielcu jako jedyna placówka w regionie realizuje program „Za życiem”

Reklama

Od listopada 2017r. w Powiatowym Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczych w Mielcu działa Wiodący Ośrodek Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczy. To forma wsparcia dla rodzin zagrożonych niepełnosprawnością oraz ich rodzin.

Utworzenie projektu opiera się o założenia programu „Za życiem” i jest realizowane na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Ministerstwem Edukacji Narodowej a Powiatem Mieleckim. Projekt będzie trwał pięć lat i zakończy się w 2021 roku. Jego celem jest zapewnienie małym dzieciom zagrożonym niepełnosprawnością i ich rodzinom kompleksowego, specjalistycznego wsparcia. Do końca grudnia 2017 roku  w programie wzięło udział 36 dzieci zagrożonych niepełnosprawnością w wieku przedszkolnym, objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju.  Każdemu z dzieci przydzielono do pięciu dodatkowych godzin zajęć. Łącznie odbyło się 528 godzin zajęć, przeprowadzonych przez wysoko wykwalifikowaną kadrę pracującą na co dzień z dziećmi z różnym rodzajem i stopniem niepełnosprawności. Zajęcia obejmowały m.in.: wczesną interwencję i wspomaganie rozwoju dziecka, terapię psychologiczną, terapię pedagogiczną, terapię logopedyczną, logorytmikę, surdologopedię, tyfloterapię, terapię ruchem, fizjoterapię, terapię integracji sensorycznej, artterapię, trening umiejętności społecznych, dogoterapię. U małych uczestników projektu rozwijano procesy poznawcze, funkcje słuchowe, wzrokowe i orientację przestrzenną, wspomagano motorykę małą i dużą, prowadzono terapię zaburzeń emocjonalnych oraz wczesną integrację społeczną. Stosowano specjalistyczne metody edukacji, rewalidacji i terapii, dostosowane do indywidualnych potrzeb beneficjentów projektu. Zajęcia odbywały się w specjalistycznych pracowniach i gabinetach. Dzięki pozyskanym w ramach programu środkom finansowym zakupiono specjalistyczne pomoce, doposażając warsztat pracy z dzieckiem.

W ramach programu także rodzice dzieci zostali otoczeni wsparciem. Równolegle do zajęć z najmłodszymi specjaliści prowadzili konsultacje z rodzicami, podczas których udzielali instruktażu kompetencji wychowawczych oraz wsparcia kryzysowego.

Wybór PZPSW na miejsce realizacji programu „Za życiem” nie jest przypadkowy. Rodzice najmłodszych dzieci z niepełnosprawnościami od kilku lat coraz liczniej decydują się na objęcie ich dzieci wczesnym wspomaganiem rozwoju właśnie w SOSW, podkreślając wysoki standard oferowanych dzieciom usług edukacyjnych, rewalidacyjnych, terapeutycznych. Złożenie wniosku do ministerstwa i otrzymanie wysokiej dotacji w kwocie ponad miliona dwustu tysięcy złotych na długofalowy projekt było naturalną konsekwencją dotychczasowych prowadzonych działań. Na 2018 rok zaplanowane jest prawie cztery tysiące godzin zajęć, których realizacja rozpocznie się już na przełomie lutego i marca.

Reklama

Reklama

Ogłoszenia w CzyliWiesz

Dodaj ogłoszenie

Josepha Conrada 24

Klinika naczyniowa Warszawa

Josepha Conrada 24, 01-922 Warszawa

Żylaki Warszawa ranking placówek

Cała Polska, Kraków

Sklep papierniczy i biurowy

Załęska 82, 35-322 Rzeszów, Podkarpacie, Polska

Schody Rzeszów WASIAK

Cała Polska
5.89zł

Segregatory biurowe A4

Pogwizdów Nowy 662

Wózki do sprzątania

Paderewskiego 124a, 35-328 Rzeszów

Squash Rzeszów zespół kortów do gry

Al. Sikorskiego 2/7
73.80zł

Tonery – zamiennik HP15A

Zobacz także

Back to top button