MiastoPowiat i gminaWiadomości

Rada pożytku publicznego podsumowała kadencję. „Mając wspólne cele, wiele osiągnęliśmy, potrafiliśmy się zawsze porozumieć i wypracować dobre rozwiązania”

Reklama

Podczas swojej dwuletniej kadencji Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego odbyła trzynaście kongresów w różnych miejscowościach w naszym powiecie. – Bardzo cieszę się, że przyjęliśmy właśnie taką formę pracy, która pozwoliła nam działać w różnych miejscach – mówił Bogusław Kołacz, przewodniczący rady.

Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Mieleckiego, podczas swojej dwuletniej kadencji (2015-2017), omówiła m.in. instrumenty współpracy finansowej jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi; pozyskiwanie dotacji na realizację zadań publicznych w ramach programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, zmiany w prawie o stowarzyszeniach czy procedury i zasady przyjmowania zgłoszeń w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych.

Po serii spotkań ogólnych kongresy nabrały charakteru branżowego. Obrady dotyczyły m.in. oświaty na rzecz ekonomii społecznej, organizacji zajmujących się statutowo kształtowaniem patriotyzmu czy działalności kół gospodyń wiejskich. Spotkania każdorazowo odbywały się przy współpracy różnych organizacji pozarządowych, m.in. Stowarzyszenia „Razem dla pokoleń” w Dąbiu, Stowarzyszenia Inicjatyw Lokalnych „Siedlisko Pokoleń” w Rzemieniu, Stowarzyszenia „Związek Dużych Rodzin 3+” Oddział w Padwi Narodowej, Stowarzyszenia „Powiśle Gliny Małe”, Fundacji „SOS Życie”, Stowarzyszenia Trzeźwościowego „ Nowe Życie” i Poradni Specjalistycznej „ARKA”.

Reklama

– Cieszę się, że w naszej radzie zebrały się osoby, które czuły potrzebę pracy społecznej. Mając wspólne cele, wiele osiągnęliśmy, potrafiliśmy się zawsze porozumieć i wypracować dobre rozwiązania – mówiła podczas spotkania Maria Napieracz, wiceprzewodnicząca rady. Sprawozdanie z działalności przedstawiła natomiast Zofia Radwańska, sekretarz PRDPP.

Na uroczystym podsumowaniu działalności rady pojawił się również starosta Zbigniew Tymuła. – Jestem dumny z prężnego i ambitnego działania rady na rzecz organizacji pożytku publicznego. Chciałbym podziękować każdemu z tu zebranych za podjęcie tej ważnej, społecznej pracy. Życzę, by udało się Państwu działać w radzie również w kolejnej kadencji – mówił starosta.

Nabór do rady, na kolejną, 3-letnią kadencję, już się rozpoczął. Zgłoszenia przyjmowane będą jeszcze do 19 października.

Reklama

Reklama

Zobacz także

Back to top button