Powiat i gminaWiadomości

Radni byli jednomyślni. Wójt Gminy Padew Narodowa otrzymał absolutorium za wykonanie budżetu

Reklama

Podczas ostatniej sesji w dniu 26 czerwca 2018r. Rada Gminy w Padwi Narodowej rozpatrzyła i zatwierdziła sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2017r. oraz  jednogłośnie udzieliła absolutorium Wójtowi Gminy- Robertowi Plucie. Prace Rady Gminy, podjęte uchwały, poprzedzone były pozytywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie.

Radni wysoko ocenili wykonanie planowanych dochodów i wydatków budżetu 2017r.  Zaś Włodarz Gminy przypomniał, że realizacja planowanych dochodów zamknęła się kwotą  21.412.062,10 zł, co stanowi 97,63 % planu rocznego dochodów  a wydatków   kwotą   23.094.521,47 zł , co stanowi 96,73 % planu rocznego wydatków.

Radni szczególnie przyjrzeli się  zadaniom inwestycyjnym wykonanym  na  kwotę  5.438.295,88 zł czyli na  98,40 % założonego planu, a szczególnie  rozpoczęte w latach wcześniejszych  i z rozmachem kontynuowane w 2018r. Największym z nich jest rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków, budowa nowych odcinków wodociągu i kanalizacji w terenach mieszkaniowych na terenie gminy oraz monitoring i telemetria nowej infrastruktury kanalizacyjne z łączną wartością ponad 15 mln. zł.

Wójt Gminy Padew Narodowa Pan Robert Pluta zwrócił szczególną uwagę na stałą dobrą zmianę wizerunku Gminy Padew Narodowa, poprawienia się jej infrastruktury technicznej i społecznej.

Reklama

Podkreślił jednocześnie iż tak szybki wzrost inwestycji w jednej z mniejszych gmin powiatu był możliwy dzięki pracy i zaangażowaniu pracowników urzędu gminy,  Radnych Rady Gminy, Sołtysów i Mieszkańców Gminy Padew Narodowa, którzy wspólnie działają na rzecz naszej Małej Ojczyzny- za co im serdecznie dziękuje – powiedział Wójt  Robert Pluta.

Komisja Rewizyjna wnikliwie  analizowała  informację o stanie mienia Gminy Padew Narodowa przedłożoną  przez Wójta Gminy, z której wynika, że mieszkańcy naszej gminy korzystają z majątku o wartości blisko 60 mln. zł.  Dla przypomnienia na koniec 2013 r. wartość majątku wynosiła 40 mln. zł.  Po zrealizowaniu wszystkich planowanych na 2018r. zadań jego wartość się znacznie powiększy i przekroczy 80 mln. zł. Jest to potencjał, który na dobrym poziomie zabezpiecza potrzeby lokalnej społeczności i w oparciu o który warto budować.

Reklama

Zobacz także

Back to top button