MiastoPowiat i gminaWażne informacjeWiadomości

Radni obradowali na XLIV sesji Rady Powiatu Mieleckiego. Podjęli ważne decyzje

Reklama

We wtorek, 31 lipca, odbyły się kolejne obrady Rady Powiatu Mieleckiego.

Sesję tradycyjnie otworzyło sprawozdanie starosty Zbigniewa Tymuły z działalności Zarządu Powiatu między sesjami. Następnie podjęto uchwały w sprawie zmiany uchwał: uchwały budżetowej Powiatu Mieleckiego na rok 2018, uchwały Nr XXXVIII/269/2017 Rady Powiatu Mieleckiego z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Mieleckiego oraz uchwały nr XL/288/2018 Rady Powiatu Mieleckiego z dnia 22 marca 2018 roku w sprawie określenia zadań za zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Mieleckim w 2018 roku.

Radni przyjęli uchwały w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Mieleckiego za pierwsze półrocze roku budżetowego, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz o przebiegu wykonania planu finansowego jednostek sektora finansów publicznych oraz w sprawie zlecenia kontroli nie przewidzianej w rocznym planie kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Mieleckiego na 2018 rok.

W związku z rezygnacją Marii Napieracz z funkcji członka oraz przewodniczącego rady społecznej działającej przy stacji mieleckiego pogotowia, radni podjęli również uchwałę w sprawie powołania i ustalenia składu tej rady. Marię Napieracz zastąpi w radzie społecznej pogotowia Starosta Powiatu Mieleckiego Zbigniew Tymuła.

Reklama

Reklama

Zobacz także

Back to top button