Powiat i gminaWiadomości

W radomyskim magistracie potwierdzisz profil zaufany

Reklama

W Urzędzie Miejskim w Radomyślu Wielkim mieszkańcy gminy mogą już potwierdzić profil zaufany ePUAP. Jest to darmowy, mobilny podpis elektroniczny do kontaktu z administracją, który można wykorzystać przy internetowym wnoszeniu podań i wniosków do urzędów.

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej, czyli w skrócie ePUAP to system informatyczny, dzięki któremu możemy załatwić sprawy urzędowe za pośrednictwem Internetu. – Niezbędny jest nam do tego tzw. profil zaufany ePUAP, czyli zestaw informacji identyfikujących i opisujących osobę będącą użytkownikiem konta na ePUAP, który został w wiarygodny sposób potwierdzony przez organ administracji publicznej pełniący funkcję „punktu potwierdzającego” – mówi Dariusz Roczniak, informatyk z Urzędu Miejskiego w Radomyślu Wielkim.

Posiadacz profilu zaufanego ePUAP uzyskuje dostęp do podpisu elektronicznego umożliwiającego uwierzytelnienie dokumentów elektronicznych wnoszonych do organów administracji publicznej oraz potwierdzenie faktu otrzymania dokumentów elektronicznych doręczanych przez te organy, a także do elektronicznej identyfikacji własnej osoby w systemach teleinformatycznych.

Jak założyć profil zaufany?

Reklama

W celu uzyskania profilu zaufanego ePUAP należy:

– założyć konto na ePUAP,

– zalogować się na posiadane konto na ePUAP, a następnie korzystając z udostępnionej na ePUAP usługi elektronicznej wypełnić oraz wysłać „wniosek o potwierdzenie profilu zaufanego ePUAP”,

– udać się, z ważnym dowodem osobistym albo paszportem, do wybranego przez siebie „punktu potwierdzającego” celem potwierdzenia swojej tożsamości. Profil Zaufany trzeba przedłużyć raz na 3 lata. – Jeśli ktoś już posiada podpis elektroniczny (certyfikat kwalifikowany) może potwierdzić swój profil zaufany samodzielnie bez wychodzenia z domu – informuje Dariusz Roczniak.

Reklama

Punkt potwierdzający w urzędzie

Funkcję „punktu potwierdzającego” pełni: konsul, naczelnik urzędu skarbowego, wojewoda, oraz Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Potwierdzanie profili zaufanych ePUAP, po uprzednim uzyskaniu zgody Ministra Administracji i Cyfryzacji na pełnienie funkcji „punktu potwierdzającego”, może być realizowane także przez inne podmioty publiczne, banki krajowe, operatorów pocztowych lub oddziały instytucji kredytowych. Pełna lista „punktów potwierdzających” udostępniona jest na stronie: [KLIKNIJ] .

Od 16 stycznia profil zaufany można już potwierdzać także w Urzędzie Miejskim w Radomyślu Wielkim – (parter, pok. nr 5, Urząd Stanu Cywilnego) w godzinach pracy urzędu.

Co załatwimy?

Jakie sprawy można załatwić mając profil zaufany? – Pełen katalog e-usług znajduje się na stronie platformy ePUAP [KLIKNIJ]. W urzędzie miasta lub gminy możemy m.in. złożyć wniosek o wydanie dowodu osobistego, zawiadomienie o utracie bądź uszkodzeniu dowodu osobistego, samodzielnie zarejestrować działalność gospodarczą (a później samodzielnie dokonywać zmian we wpisie), zgłoszenie wymeldowania z pobytu czasowego, zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego, wniosek o ustalenie numeru porządkowego budynku, wniosek o dopisanie do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania na obszarze gminy miejsca pobytu stałego lub czasowego czy złożenie wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (500+) – wylicza Roczniak.

Jeżeli w chwili obecnej wymagana usługa nie jest dostępna w wersji elektronicznej można ją zrealizować wysyłając pismo ogólne wraz z odpowiednimi załącznikami na elektroniczną skrzynkę podawczą (ESP) urzędu.

Reklama

Zobacz także

Back to top button