Biznes i inwestycjePowiat i gminaWiadomości

Radomyśl Wielki będzie miał obwodnicę

Reklama

W Radomyślu Wielkim, za 10 milionów złotych, powstanie trzykilometrowy odcinek obwodnicy. Mieszkańcy gminy czekali na tę drogę 24 lata.

Projekt będzie współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego. Inwestorem jest Województwo Podkarpackie – Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, realizacją zajmie się Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów. Wartość kontraktu wynosi 10 325 122,79 zł. Planowany termin zakończenia robót budowlanych to koniec listopada 2018 r.

Umowę sygnowali: marszałek Władysław Ortyl oraz dyrektor PZDW Piotr Miąso – po stronie inwestora, wykonawcę reprezentował Franciszek Kosiorowski – wiceprezes MPDiM. W Samorządowym Centrum Kultury w Radomyślu Wielkim obecni byli także: poseł Zbigniew Chmielowiec, starosta mielecki Zbigniew Tymuła, wicestarosta Maria Napieracz, burmistrz miasta Józef Rybiński, wojewódzki radny Jan Tarapata oraz lokalni samorządowcy i przedstawiciele mediów.

– Obwodnica Radomyśla to element ważnego szlaku komunikacyjnego. Będzie częścią drogi wojewódzkiej leżącej w granicach dwóch regionów. Po stronie województwa małopolskiego przebudowa została już uruchomiona. Także my podejmujemy działania w tym zakresie. Początek tej drogi to węzeł z autostradą A4. Natomiast efektem długofalowych planów, powinien być dojazd tą drogą do obwodnicy Mielca, przez nowy most, przez nowy układ komunikacyjny, przy poprawie jakości drogi lotniskowej – przekonywał marszałek Władysław Ortyl. – Chcę podziękować za współpracę wszystkim, którzy przyczynili się do powstania tej drogi. Mam na myśli pana burmistrza, starostę, pana posła, radnych wojewódzkich kilku kadencji oraz samorządowców lokalnych – dodał.

Reklama

Inwestycja będzie realizowana w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. Oznacza to, że Wykonawca będzie musiał opracować pełną dokumentację projektową, uzyskać wszelkie wymagane decyzje oraz wykonać roboty budowlane.

Na tym etapie nie ma jeszcze konkretnych rozwiązań projektowych. Program Funkcjonalno – Użytkowy, na podstawie którego został ogłoszony przetarg, stanowi koncepcję – zawiera ogólne założenia dotyczące budowy obwodnicy, które podczas opracowywania dokumentacji projektowej mogą ulec zmianie.

O tym, że obwodnica jest potrzebna, przekonywał Piotr Miąso, dyrektor PZDW. – Średnio w ciągu dnia przez centrum Radomyśla przejeżdża 9400 aut. Obwodnica wyprowadzi ten ruch z centrum miasta. Jej koszt przekracza 10 mln zł, do tego należy doliczyć koszt wykupu działek. Wówczas wartość wzrasta do kilkunastu milionów. Jeśli doliczyć do tego inwestycje, o których mówił marszałek – to na tę drogę, samorząd województwa przeznaczy około 100 mln zł – mówił Piotr Miąso.

Franciszek Kosiorowski z MPDiM zapewnił o gotowości do realizacji tej inwestycji.  – Listopad 2018 r. to nieodległy termin. Jednak proszę się nie martwić o nasz potencjał wykonawczy. Dysponujemy armią ludzi, potężnym sprzętem. Jesteśmy w stanie zrealizować tę inwestycję dobrze i w założonym czasie – przekonywał.

Reklama

Program Funkcjonalno – Użytkowy został opracowany w 2014 roku na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w ramach projektu „Wsparcie procesu tworzenia projektów przewidzianych do realizacji w perspektywie finansowej 2014 – 2020” finansowanego z RPO WP 2007 – 2013 z Osi Priorytetowej VIII Pomoc techniczna).

Obwodnica zostanie wyposażona w 7-metrową jezdnię (dwa pasy ruchu po 3,5 m każdy) z poszerzeniami na łukach poziomych oraz w rejonie skrzyżowań – dodatkowe pasy ruchu dla skręcających w lewo i prawo oraz obustronne pobocza o szerokości 1,25 m. Nowy odcinek drogi wojewódzkiej nr 984 o długości około 3,1 km rozpocznie się od skrzyżowania trójwlotowego w formie ronda. W ciągu obwodnicy powstaną kolejne trzy: w miejscu przecięcia z ulicą Wałową (droga powiatowa nr 1174 – rondo czterowlotowe), na skrzyżowaniu z ul. T Kościuszki (droga powiatowa nr 1173 – rondo czterowlotowe) oraz na końcu obwodnicy (włączenie do istniejącej drogi wojewódzkiej – rondo trójwlotowe).

 – Bardzo cieszy mnie to, że gminy i powiat włączyły się w cykl zadań wykonywanych przez województwo. Dzięki tej współpracy będziemy mieli nowy most oraz obwodnicę miasta Radomyśl Wielki, a w niedalekiej przyszłości również – wiadukt w Mielcu nad ul. Sienkiewicza. Dziękuję za wszystkie te inwestycje, jak również za drogi, które wybudowane zostały na przestrzeni ostatnich lat – mówił starosta Zbigniew Tymuła.

Głos podczas oficjalnego podpisania umów zabrała również wicestarosta – prywatnie mieszkanka gminy Radomyśl Wielki. – Bardzo chciałabym, abyśmy wspólnie dołożyli starań do tego, by przy drodze nr 984 powstały również ścieżki pieszo – rowerowe. To prośba, którą kieruję do Państwa w imieniu mieszkańców gminy – przekonywała wicestarosta.

Reklama

Zobacz także

Back to top button