Powiat i gminaWiadomości

Radomyśl Wielki, Wólka Dulecka: sprawdź, czy nie ma błędów w mapach

Reklama

Starostwo wykłada do wglądu mapy – projekt operatu opisowo-kartograficznego Radomyśla Wielkiego i Dulczy Wóleckiej. Każdy, kogo dotyczą zawarte tam dane, może zgłosić uwagi, by wyeliminować błędy i omyłki oraz wyjaśnić niezgodności ze stanem faktycznym. 

Skorzystanie z tego prawa leży w interesie zainteresowanych. Zlekceważenie terminów określonych przez starostwo spowoduje rozpoczęcie kolejnych etapów podtępowania bez uwzględnienia uwag zainteresowanych osób.

Starosta Powiatu Mieleckiego informuje o wyłożeniu do wglądu projektu operatu opisowo-kartograficznego ewidencji gruntów i budynków na obszarze następujących obrębów ewidencyjnych położonych w mieście Radomyśl Wielki:

1. obręb nr 0072 – Radomyśl Wielki
2. obręb nr 0075 – Wólka Dulecka

Reklama

Wyłożenie nastąpi w terminie od dnia 1 lutego 2018 r. do dnia 21 lutego 2018 r. w następujących godzinach : w poniedziałki od 800 do 1600, we wtorki, środy i czwartki od 800 do 1530, w piątki od 800 do 1430, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Mielcu, ul. Wyspiańskiego 6, pokój nr 222, II piętro.

Reklama

Zobacz także

Back to top button