Powiat i gminaWiadomości

Radomyśl Wielki wśród najlepszych gmin

Reklama

Gmina Radomyśl Wielki znalazła się w czołówce gmin miejskich i miejsko-wiejskich XIII Rankingu Samorządów opracowanego przez dziennik „Rzeczpospolita”.

Zestawienie najlepszych samorządów przygotowywane zostało w podziale na trzy kategorie: miasta na prawach powiatu, gminy miejskie i miejsko-wiejskie oraz gminy wiejskie.

Radomyśl Wielki sklasyfikowany został na trzecim miejscu w województwie i 24. w kraju w gronie gmin miejskich i miejsko-wiejskich. Zwycięzcą w tej kategorii została podkarpacka Boguchwała.

– Ten wynik świadczy o dobrym zarządzaniu gminą Radomyśl Wielki. Jest to dla nas sukces i docenienie działań naszego samorządu – komentuje zastępca burmistrza Radomyśla Wielkiego Stanisław Lonczak. – Zostaliśmy poddani ocenie tak pod względem finansowym, jak i działań jakie podejmujemy, m.in. oceniane było zapewnienie edukacji przedszkolnej, działalność świetlic dla dzieci, tworzenie placów zabaw, obiektów sportowych, działania podejmowane z zakresu rozwoju przedsiębiorczości czy odnawialnych źródeł energii i wiele innych – dodaje.

Reklama

Autorzy rankingu szczególną uwagę zwracali na kondycję finansową, podnoszenie jakości świadczonych usług publicznych, na współpracę z mieszkańcami i organizacjami pozarządowymi oraz wspieranie przedsiębiorczości. Ocenie poddano wskaźniki z 2016 r. wynikające ze sprawozdań budżetowych oraz dane przekazane przez samorządy. Nad całością czuwała kapituła pod przewodnictwem byłego premiera Jerzego Buzka.

Reklama
Tagi

Zobacz także

Back to top button
Zamknij
Zamknij