Powiat i gminaWiadomości

Radomyśl Wielki wśród najlepszych gmin

Reklama

Gmina Radomyśl Wielki znalazła się w czołówce gmin miejskich i miejsko-wiejskich XIII Rankingu Samorządów opracowanego przez dziennik „Rzeczpospolita”.

Zestawienie najlepszych samorządów przygotowywane zostało w podziale na trzy kategorie: miasta na prawach powiatu, gminy miejskie i miejsko-wiejskie oraz gminy wiejskie.

Radomyśl Wielki sklasyfikowany został na trzecim miejscu w województwie i 24. w kraju w gronie gmin miejskich i miejsko-wiejskich. Zwycięzcą w tej kategorii została podkarpacka Boguchwała.

– Ten wynik świadczy o dobrym zarządzaniu gminą Radomyśl Wielki. Jest to dla nas sukces i docenienie działań naszego samorządu – komentuje zastępca burmistrza Radomyśla Wielkiego Stanisław Lonczak. – Zostaliśmy poddani ocenie tak pod względem finansowym, jak i działań jakie podejmujemy, m.in. oceniane było zapewnienie edukacji przedszkolnej, działalność świetlic dla dzieci, tworzenie placów zabaw, obiektów sportowych, działania podejmowane z zakresu rozwoju przedsiębiorczości czy odnawialnych źródeł energii i wiele innych – dodaje.

Reklama

Autorzy rankingu szczególną uwagę zwracali na kondycję finansową, podnoszenie jakości świadczonych usług publicznych, na współpracę z mieszkańcami i organizacjami pozarządowymi oraz wspieranie przedsiębiorczości. Ocenie poddano wskaźniki z 2016 r. wynikające ze sprawozdań budżetowych oraz dane przekazane przez samorządy. Nad całością czuwała kapituła pod przewodnictwem byłego premiera Jerzego Buzka.

Reklama

Zobacz także

Back to top button