MiastoPolecaneWażne informacjeWiadomości

Po raporcie w sprawie zanieczyszczenia powietrza: „Należy zwrócić uwagę na niską emisję”

Reklama

W trakcie zorganizowanej przez Prezydenta Miasta Mielca konferencji na temat zanieczyszczenia powietrza, dr Jakub Nowak przedstawił wynik swoich badań poziomu niskiej emisji w Mielcu.

Na przełomie listopada i grudnia na zlecenie prezydenta Mielca na terenie miasta za pomocą mobilnego systemu monitorowania (mobilna stacja pomiarowa) zostały wykonane pomiary stężenia w powietrzu pyłów PM10 i PM 2,5. Pomiary przeprowadzono w wybranych różnych częściach Mielca, wykorzystując ponad 40 punktów pomiarowych i uzyskując w ten sposób sieć pomiarową obejmującą obszar całego miasta wraz z udokumentowanym rozkładem występujących poziomów zanieczyszczeń.
Aby zbadać wpływ niskiej emisji na stan powietrza pomiary prowadzone były w godzinach wieczornych i nocnych, gdy nie występuje lub jest minimalna emisja pochodząca z pojazdów samochodowych przemieszczających się po ulicach. Przeprowadzone badania, uwzględniające kierunek i siłę wiatru, niezbicie wykazały, że na jakość powietrza w Mielcu ma wpływ nie tylko emisja z emitorów przemysłowych, (w tym z emitorów Kronospanu), ale także emisja z kotłowni budynków w zabudowie jednorodzinnej.

Miejski System Zarządzania Jakością Powietrza
To właśnie nad tymi częściami Mielca, gdzie dominuje zabudowa jednorodzinna, w szczególności w os. Wolności, os. Kazimierza Wielkiego, os. Dzióbków oraz w sąsiedztwie emitorów Kronospanu w dniach 5, 10 i 15 grudnia 2016 roku stwierdzono kilku, a nawet kilkunastokrotne przekroczenia dopuszczalnych poziomów zanieczyszczenia powietrza pyłem PM 10 i pyłem PM 2,5. W przypadku wystąpienia wiatrów strefy skażenia przesuwały się zgodnie z jego kierunkiem nad sąsiednie części naszego miasta. Powstałe na podstawie grudniowych pomiarów mapy miasta pokazują duże zróżnicowanie stanu powietrza nad Mielcem występujące w jednym czasie. Świadczy to niestety o tym, że oprócz uciążliwości związanej z zanieczyszczaniem powietrza przez przemysł, mieszkańcy sami szkodzą sobie i sąsiadom poprzez tzw. niską emisję, powodowaną spalaniem nie tylko najgorszej jakości paliw węglowych, ale z dużym prawdopodobieństwem także odpadów, co staje się w dosłownym tego słowa znaczeniu palącym problem wymagającym podjęcia natychmiastowych energicznych przeciwdziałań.

Jednym z głównych wniosków powstałych na podstawie raportu dr Jakuba Nowaka, autora badań poziomu niskiej emisji w Mielcu, pracownika Instytutu Inżynierii Środowiska w Stalowej Woli Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, jest konieczność powstania Miejskiego Systemu Zarządzania Jakością Powietrza. Ma to być efektywne narzędzie do planowania, realizacji, monitoringu działań zespołu odpowiedzialnego za jakość powietrza w mieście. Działania systemu pozwolą na diagnozę stanu jakości powietrza, wskażą źródła powstawania zanieczyszczeń, a przede wszystkim dadzą możliwość skutecznej reakcji i informowania mieszkańców o bieżącej sytuacji.

Reklama

W ramach wdrożenia systemu planowane jest ulokowanie na terenie miasta ok. 20 detektorów pozwalających na bieżące określenie udziałów poszczególnych części miasta w występującym stężeniu pyłów PM 10 i PM 2,5.

Mobilna stacja monitoringu
Dodatkowym elementem w ciągu działań prowadzonych przez władze miasta w zakresie poprawy stanu powietrza nad Mielcem będzie funkcjonowanie kolejnej stacji monitoringu powietrza. Jej największą zaletą dzięki mobilności będą pomiary nie tylko zanieczyszczeń przemysłowych, ale także tych pochodzących z tzw. niskiej emisji. Był to jeden z trzech projektów zgłoszonych w ramach Mieleckiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2016.

Warto dodać, że działając z upoważnienia prezydenta Straż Miejska przeprowadziła już ponad 700 kontroli kotłowni na prywatnych posesjach w zabudowie jednorodzinnej. Kontrole są reakcją na zdarzające się i zgłaszane przez mieszkańców nieprawidłowości polegające na spalaniu w kotłach niebezpiecznych odpadów. Wobec autorów takich wykroczeń wyciągane są konsekwencje w postaci kary grzywny.

Reklama

Reklama

Zobacz także

Back to top button