MiastoWiadomości

Raport o stanie mikro i małych firm na Podkarpaciu. „Mają one wielkie znaczenie gospodarcze”

Reklama

W urzędzie marszałkowskim po raz kolejny rozpoczęło się spotkanie dotyczące sytuacji mikro i małych firm w woj. podkarpackim, a także perspektyw ich rozwoju na rok 2017. W konferencji, której organizatorem jest Bank Pekao SA, biorą udział bankowcy, samorządowcy, przedsiębiorcy i przedstawiciele uczelni.

Spotkanie rozpoczął Antoni Magdoń, dyrektor Regionu Banku Pekao S.A., który już na wstępie zapowiedział, że raporty dotyczące Podkarpacia, jakie zostaną przedstawione podczas konferencji, są naprawdę dobre i stawiają nasz region na wysokiej pozycji.

Będziemy mieć taką mała ucztę intelektualną, która – mam nadzieję – zainspiruje nas do dalszych pomysłów i działań – powiedział dyr. A. Magdoń.

W imieniu zarządu województwa uczestników przywitał Stanisław Kruczek, który w krótkim wystąpieniu mówił m.in. o tym, jak wielkie znaczenie dla gospodarki naszego regionu i całego kraju mają małe firmy.

Reklama

Małe i średnie firmy mają wielkie znaczenie gospodarcze, szczególnie na Podkarpaciu, bo oprócz firm działających w ramach Doliny Lotniczej, to właśnie one mają duży wkład w dochód narodowy, ale też w tworzenie miejsc pracy – mówił członek zarządu Stanisław Kruczek.

O tym, na jakie wsparcie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego mogą liczyć przedsiębiorcy mówiła Małgorzata Jarosińska-Jedynak, dyrektor Departamentu Wspierania Przedsiębiorczości w urzędzie marszałkowskim.

RPO na lata 2014-2020 to bardzo duże środki, nie tylko dla przedsiębiorców, bo to ponad 2 mld euro. Mamy dziesięć osi priorytetowych, z czego dwie, w tym – „Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka” z budżetem prawie 400 mln euro to właśnie oś, która w znacznej mierze przeznaczona jest na rozwój przedsiębiorczości – tłumaczyła dyr. M. Jarosińska-Jedynak.

Reklama

W dalszej części spotkania zaplanowano prezentację raportów dotyczących m.in. sytuacji mikro i małych firm w roku 2016 w Polsce i województwie podkarpackim, Unii Europejskiej w zmieniającym się świecie, głównych trendów w polskiej gospodarce, strategii współpracy gospodarczej innowacyjnych polskich, szwajcarskich i niemieckich małych i średnich przedsiębiorstw.

Podkarpackie.pl 

Reklama

Zobacz także

Back to top button