Powiat i gminaWażne informacjeWiadomości

Rekordowy budżet Gminy Przecław. „To budżet bardzo ambity i odważny, ale przede wszystkim realny”

Reklama

Rekordowy budżet gminy Przecław na 2018 rok. Radni postanowili przyjąć go jednogłośnie. 15 milionów złotych z budżetu przeznaczone zostanie na inwestycje. 

Projekt budżetu na rok 2018 zgodnie z obowiązującymi przepisami został przedłożony do zaopiniowania Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Tarnobrzegu i uzyskał pozytywną opinię RIO zarówno w zakresie projektu budżetu, możliwości finansowania deficytu, jak i Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Opracowany i przedstawiony radzie budżet Gminy Przecław na 2018 rok jest budżetem rekordowym zarówno pod względem zaplanowanych dochodów jak i wydatków i jest większy o prawie 25% od budżetu roku ubiegłego.

Uchwalono łączną kwotę planowanych dochodów w wysokości 55.065.836,78 zł z tego:

Reklama

dochody bieżące – 45.807.869,00 zł

dochody majątkowe – 9.257.967,78 zł

Rada Miejska zadecydowała i określiła łączną kwotę planowanych wydatków w wysokości 57.383.593,78 zł z tego:

wydatki bieżące – 42.208.567,09 zł

Reklama

wydatki majątkowe – 15.175.026,69 zł

Określono planowany deficyt w kwocie 2.317.757,00 zł

Jak można zauważyć, w tegorocznym budżecie ponad 15 milionów złotych zaplanowano na inwestycje. Jednak jak wynika z wypowiedzi Burmistrza Przecławia Ryszarda Wolanina ta kwota na pewno w ciągu roku wzrośnie.  Burmistrz stwierdził, że jest to budżet bardzo ambity i odważny, ale przede wszystkim realny.

Wszelkie plany budżetowe jak chociażby planowana budowa żłobka czy rozpoczęcie budowy Sali gimnastycznej w Kiełkowie to odpowiedź na potrzeby zgłaszane przez mieszkańców. W budżecie nie zabrakło środków na kontynuację budowy i remontów dróg, chodników, oświetlenia ulicznego (Szczegółowo o planach inwestycyjnych na rok 2018 napiszemy w odrębnym materiale).

Uczestnicząca w sesji Krystyna Skowrońska Poseł na Sejm RP pogratulowała zarówno Radnym jak i Burmistrzowi przygotowanego projektu budżetu na rok 2018 życząc wiele satysfakcji przy jego realizacji. W swojej wypowiedzi najbardziej pogratulowała przystąpienia Gminy Przecław do projektu parasolowego i pozyskaniu środków europejskich na jego realizację.

Podkreśliła, że jest to projekt bardzo ważny dla naszych mieszkańców, który wpłynie na poprawę jakości życia mieszkańców poprzez obniżenie opłat za prąd czy ciepłą wodę oraz zmniejszy koszty ogrzewania domów, ale również przyczyni się do poprawy stanu środowiska naturalnego.

Reklama

Zobacz także

Back to top button