EdukacjaKalendariumMiastoPolecaneSliderWażne informacjeWiadomości

Rekrutacja do przedszkoli na rok szkolny 2020/2021

Reklama

Rekrutacja będzie się odbywać wyłącznie w sposób elektroniczny. Na złożenie wymaganych dokumentów na pierwszym etapie naboru rodzice będą mogli składać od 2 marca 2020 r. 


Co ważne rodzice muszą złożyć wnioski o przyjęcie do przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Harmonogram rekrutacji

 • 2 marca do 13 marca 2020 r. czas na składanie wniosków wraz z dokumentami
 • 16 marca do 31 marca 2020 r. – weryfikacja zgłoszeń i dokumentów
 • 1 kwietnia 2020 r. do godz. 15.00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
 • 2 kwietnia do 7 kwietnia 2020 r. – potwierdzenie przez rodzica kandydata woli uczęszczania do placówki w postaci pisemnego oświadczenia w placówce zakwalifikowania
 • 9 kwietnia 2020 r. do godz. 15.00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych
 • 10 kwietnia 2020 r. w procedura odwoławcza
 • rekrutacja uzupełniająca trwać będzie od 5 czerwca 2020 r.

Kryteria w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

Reklama

Pierwszy etap postępowania rekrutacyjnego odbywa się zgodnie z następującymi kryteriami ustawowymi wymienionymi w Prawie oświatowym, tj.:

 • dziecko z rodziny wielodzietnej
 • dziecko z niepełnosprawnością
 • dziecko, którego rodzic/e albo rodzeństwo są osobami z niepełnosprawnością
 • dziecko, które wychowuje tylko jeden z rodziców
 • dziecko, które wychowuje się w rodzinie zastępczej

Reklama

Zobacz także

Back to top button
Zamknij
Zamknij