Biznes i inwestycjeMiastoPolecaneSliderWażne informacjeWiadomości

Remont ulicy Wojska Polskiego

Reklama

Remont ulicy Wojska Polskiego wchodzi w ostateczną fazą. Kończą się ziemne roboty instalacyjne, trwają przygotowania do ułożenia nowej nawierzchni. 

Termin realizacji remontu ulicy Wojska Polskiego – drogi powiatowej Nr 1141R określony został umową, jaka została zawarta we wrześniu 2019 na okoliczność otrzymanej dotacji na ten cel. Zakładała ona wsparcie tej inwestycji kwotą 6 277 524 PLN z Funduszu Dróg Samorządowych. Pozostałaczęść  w wysokości 4 185 010 PLN to wkład własny Powiatu Mieleckiego.

Zgodnie z umową remont ulicy Wojska Polskiego winień się odbyć w okresie 12 miesięcy od daty jej podpisania. Zakres prowadzonych prac oraz odbywająca się równolegle wymiana instalacji znajdującej się tam infrastruktury technicznej nie pozwala na koncentrację tych zadań w stosunkowo krótkim okresie czasu. Poza tym prace te muszą się odbyć w określonej sekwencji. Każda wymiana instalacji biegnącej pod pasem drogowym musi nastąpić przed ostatecznym – finalnym remontem nawierzchni drogowej.

Podmioty współpracujące w tym zakresie z głównym wykonawcą zapewniają, iż układane obecnie instalacje pozwolą zabezpieczyć przyszłe zapotrzebowanie na poszczególne media z dużym wyprzedzeniem, bez konieczności prowadzenia dodatkowych prac ziemnych i kolejnych utrudnień w ruchu lub konieczności kolejnego zamknięcia ulicy.

Reklama

Do zakończenia inwestycji pozostało już niewiele czasu. Wkrótce powinny ustąpić obecne niedogodności transportowe. 

Stanisław Lonczak, Starosta Mielecki odnosząc się do nierozpoczętych jeszcze tegorocznych inwestycji ocenił, że ich realizacja będzie ściśle powiązana z rozwojem sytuacji epidemiologicznej w kraju. Jego zdaniem będą one możliwe do zrealizowania, jeżeli uda się pozyskać na nie zewnętrzne dofinansowania. W przeciwnym razie będą one odłożone w czasie. Tegoroczny budżet powiatu już teraz został obciążony dodatkowymi wydatkami, których nie zakładano przy jego konstrukcji.

Posłuchaj wypowiedzi Starosty Stanisława Lonczaka

Reklama

Reklama

Zobacz także

Sprawdź także
Zamknij
Back to top button