MiastoMultimediaPowiat i gminaSliderWażne informacjeWiadomości

Restrykcyjne pozwolenie dla Kronospanu. Zakład ma wprowadzić ciągły monitoring emisji [ZOBACZ WIDEO]

Reklama

Marszałek Ortyl ogłosił dzisiaj, że podpisał nowe pozwolenie zintegrowane dla Kronspanu, w którym na zakład zostało nałożonych wiele obostrzeń. Jednymi z najważniejszych, są te mówiące o ciągłym monitoringu na dwóch emitorach. 

Urząd Marszałkowski wydał zmienione pozwolenie zintegrowane dla firmy Kronospan. Zakład został zobowiązany do dostosowania się do nowych przepisów europejskich (konkluzji BAT) w związku z czym konieczna była zmiana pozwolenia zintegrowanego wydanego w 2015 roku.

Wydana decyzja jest najbardziej restrykcyjną z dotychczas wydanych dla mieleckiej firmy. Nie zaistniały żadne prawne powody aby w zgodzie z obowiązującym prawem odmówić firmie wydania decyzji. Informacje o tym przekazali podczas konferencji prasowej w Mielcu marszałek Władysław Ortyl oraz Andrzej Kulig, dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie.

Reklama

Po licznych pytaniach ze strony przedstawicieli mediów, marszałek spotkał się także z przedstawicielami strony społecznej postępowania, którzy byli współorganizatorami marszu protestacyjnego, udzielając również wyczerpujących odpowiedzi.

W zmianie pozwolenia zaostrzono szereg warunków dotyczących korzystania ze środowiska jak i technologii, w tym w szczególności nałożono obowiązek :

 • stałego monitoringu funkcjonowania wszystkich urządzeń służących redukcji emisji zanieczyszczeń.
 • prowadzenia ciągłego pomiaru emisji na emitorach: E-5 (suszarnia wiórów) i E101 (suszarnia włókien) w zakresie pył, NOx, SO2, LZO, CO, formaldehyd i HF, HCl (do czasu zainstalowania pomiaru ciągłego tj. do końca bieżącego roku wykonywane będą pomiary okresowe
  1x dwa tygodnie). Na emitorze E-5 pomiar pyłu będzie realizowany od listopada br. Do pomiaru ciągłego emisji wybrane zostały największe emitory, które w sumie emitują z zakładu 83 % pyłu, 83 % LZO (lotnych związków organicznych) oraz 58 % formaldehydu.
 • prezentacji na tablicy świetlnej wyników monitoringu zarówno emisji jak i stanu urządzeń redukujących emisję.

W wyniku działań dostosowawczych do Konkluzji BAT obniżeniu uległy emisje dopuszczalne, prócz tlenków azotu pochodzących z procesu dopalania substancji odorotwórczych:

Reklama

Dodatkowo firma została zobowiązana do:

 • wykonania w terminie do 30 listopada 2018r. do co najmniej 2 serii pomiarowych co do rodzaju i ilości substancji zanieczyszczających wchodzących w skład całkowitego LZO (dla emitorów, gdzie zachodzi emisja całkowitego LZO).
 • prowadzenia pomiarów okresowych dla substancji, których dotychczas nie mierzono, tj. dioksyn i furanów , metali ciężkich: As, Pb, Cd, Cr, Hg, Zn, Co, Cu, Mn, Ni, Sb, Tl i V.
 • wykonania instalacji redukcji tlenków azotu SNCR w terminie 4 miesięcy
  o ile emisja NOnie zostanie zredukowana o co najmniej 50 % innymi dostępnymi metodami.
 • informowania o przewidywanych terminach przeprowadzania pomiarów okresowych.
 • prowadzenia kontroli jakości surowców, w tym odpadów przeznaczonych
  do produkcji płyty jak i drewna przeznaczonego do spalenia poprzez zachowywanie próbek zmianowych przez okres 1 roku .

Zabroniono firmie wykorzystywania odpadów drewna poużytkowego o kodach 17 02 01, 19 12 07 i 20 01 38 do spalania w instalacji .

Ponadto w pozwoleniu ograniczono sposób magazynowania substancji mogących być źródłem emisji powierzchniowej pyłów poprzez:

 • obniżenie wysokości składowania do wysokości barier zabezpieczających,
 • usunięcie możliwości magazynowania drobnych pyłów luzem na przestrzeni otwartej,
 • ustalenie konkretnych brzegowych warunków pogodowych dla zraszania hałd trocin,
 • zabudowanie miejsc zsypywania zrębki
 • nałożenie obowiązku utrzymania czystości na drogach i placach, w tym zamiatanie mechaniczne raz na zmianę.

Zgodnie z art. 186 ustawy Prawo ochrony środowiska organ właściwy do wydania pozwolenia może odmówić jego wydania jedynie w ściśle określonych przypadkach, tj. jeżeli eksploatacja instalacji:

 • eksploatacja instalacji powodowałaby pogorszenie stanu środowiska w znacznych rozmiarach lub zagrożenie życia lub zdrowia;
 • technologia nie spełniałaby wymogów technologicznych dla nowo uruchomionych instalacji;
 • nie spełniałaby wymogów BAT;
 • powodowałaby przekroczenie dopuszczalnych standardów emisyjnych lub standardów jakości środowiska;
 • wydanie pozwolenia byłoby niezgodne z zapisami: programu ochrony środowiska,programu ochrony powietrza lub programy ochrony środowiska przed hałasem, planu gospodarki odpadami;
 • instalacja spełnia przesłanki do cofnięcia lub ograniczenia pozwolenia bez odszkodowania,
  tj. w szczególności stwarza zagrożenie pogorszenia stanu środowiska w znacznym stopniu
  lub stanowi zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, jest prowadzona z naruszeniem warunków pozwolenia lub przepisów prawa lub jest objęta postępowaniem kompensacyjnym;
 • eksploatacja instalacji położonej w granicach strefy przemysłowej powodowałaby naruszenie ustaleń zawartych w rozporządzeniu o jej utworzeniu;
 • regionalna lub ponadregionalna instalacja do przetwarzania odpadów komunalnych
  nie spełnia wymagań ochrony środowiska lub wymagań określonych dla takiej instalacji

Reklama
Tagi

Zobacz także

Redakcja serwisu CzyliWiesz.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść wypowiedzi zawartych w komentarzach użytkowników.
Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Jednocześnie informujemy, że komentarze wulgarne oraz wyrażające groźby będą usuwane.

Dodaj komentarz

Back to top button
Zamknij