MiastoPowiat i gminaWiadomości

Rolnicy zanieczyszczają drogi obornikiem i ziemią? Takie sygnały napływają od mieszkańców

Reklama

Trwa sezon prac polowych. Z tego powodu coraz częściej do organów gminnych w Padwi Narodowej otrzymują zgłoszenia od mieszkańców o zanieczyszczeniach dróg obornikiem czy ziemią naniesioną z pól przez ciągniki i maszyny rolnicze.

Zabrudzona w ten sposób nawierzchnia drogi to duże zagrożenie dla wielu kierowców. Podczas deszczowej pogody nawieziona na drogę ziemia, obornik zmienia się w śliskie błoto. Takie warunki sprzyjają powstawaniu niebezpiecznych zdarzeń drogowych.

Zanieczyszczenie drogi jest wykroczeniem określonym w art. 91 kodeksu wykroczeń. Sprawcom tego rodzaju wykroczeń, poza obowiązkiem oczyszczenia drogi, grozi kara grzywny do 1500 zł. Ponadto taryfikator mandatowy przewiduje mandat karny do 200 złotych za zaśmiecanie lub zanieczyszczanie drogi publicznej na podstawie art.45 ust.1 pkt 9 ustawy Prawo o ruchu drogowym.

Wszystkim rolnikom przypominamy, że to na nich ciąży obowiązek oczyszczenia pojazdów wyjeżdżających z pól w taki sposób, aby nie zanieczyszczały dróg publicznych.

Reklama

Reklama

Zobacz także

Back to top button