Powiat i gminaWiadomości

Ruszają inwestycje oświetlenia drogowego na terenie Gminy Padew Narodowa

Reklama

Na terenie Gminy Padew Narodowa w najbliższym czasie rozpoczną się prace związane z wykonaniem oświetlenia drogowego. Prace będą prowadzone na ul. Jaśminowej, Bursztynowej i Wrzosowej w miejscowości Padew Narodowa.

Wartość inwestycji wyniesie 29 889,00 zł. Zadanie zostanie sfinansowane ze środków Funduszu Sołeckiego wsi Padew Narodowa w wysokości 16 000,00 zł. Pozostała kwota na ten cel pochodzić będzie z budżetu gminy. Na przedmiotową inwestycje została opracowana w roku ubiegłym dokumentacja projektowa.

Kolejną inwestycją gminy, będzie wykonanie oświetlenia boiska sportowego oraz parku rehabilitacji siłowej w miejscowości Piechoty. Obecnie trwają prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej na ten cel. Szacunkowa wartość całej inwestycji wynosi 17 954,56 zł.

Również w roku bieżącym zostanie opracowana dokumentacją projektowa na zadanie pn.:” Wykonanie oświetlenia ulicznego w kierunku cmentarza” w miejscowości Zachwiejów. Wartość zadania wynosić będzie 3 936,00 zł. Zadanie zostanie sfinansowane ze środków funduszu Sołeckiego wsi Zachwiejów.

Reklama

Założenia Wójta Gminy Padew Narodowa Roberta Pluty i Radnych Rady Gminy związane z uzupełnieniem brakującego oświetlenia drogowego realizowane będą również w miejscowości Przykop. Szacunkowa wartość inwestycji wyniesie 15 705,01 zł. Na przedmiotową inwestycje została opracowana w roku ubiegłym dokumentacją projektowa.

Wartość inwestycji oświetleniowych w roku bieżącym na terenie Gminy Padew Narodowa wyniesie około 67 000,00 zł.

Warto wspomnieć, że oprócz comiesięcznych kosztów za energie elektryczną na oświetlenie uliczne oraz kosztów bieżącego utrzymania oświetlenia drogowego Gmina Padew Narodowa, jak co roku uzupełnia ciągi drogowe o brakujące oświetlenie uliczne.

Podjęte działania mają na celu podnieść bezpieczeństwo mieszkańców gminy.

Reklama

Reklama

Zobacz także

Back to top button