MiastoPowiat i gminaRegionWiadomości

Są jeszcze wolne miejsca w Warsztatach Terapii Zajęciowej

Reklama

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – Warsztat Terapii Zajęciowej informuje, że w związku z poszerzeniem zakresu działalności istnieje możliwość składania podań o przyjęcie do warsztatu.

Uczestnikiem WTZ może zostać osoba niepełnosprawna z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności oraz z wpisanym w orzeczeniu wskazaniem do terapii zajęciowej. Zajęcia odbywać się będą w filii WTZ przy ulicy Ks. Sitki 5.

Dokumenty, jakie należy złożyć ubiegając się o przyjęcie do Warsztatu Terapii Zajęciowej :

– kserokopia aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (oryginał do wglądu)

Reklama

– podanie o przyjęcie do kierownika Warsztatu Terapii Zajęciowej w Mielcu

Warsztat Terapii Zajęciowej w Mielcu działa od 1994 roku w obiekcie znajdującym się przy ulicy Kocjana 15. Jest to jednostka organizacyjna Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu. Jako placówka pobytu dziennego WTZ prowadzi rehabilitację społeczną i zawodową osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu znacznym i umiarkowanym.

W ramach rehabilitacji zawodowej uczestnicy mają możliwość pozyskania lub przywrócenia umiejętności, które mogą być pomocne w podjęciu zatrudnienia w warunkach chronionych. Terapia prowadzona w warsztacie oparta jest o Indywidualne Programy Rehabilitacji, które dla każdego uczestnika opracowuje Rada Programowa.

Rehabilitacja społeczna ma na celu rozwinięcie zaradności osobistej, samodzielności społecznej, umiejętności pracy w grupie, odpowiedzialności, tolerancji, umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach życiowych. Uczestnicy biorą udział w spotkaniach integracyjnych w kraju i za granicą. Indywidualne Programy Rehabilitacji uwzględniają aktualny stan psychofizyczny uczestników, ich zainteresowania, umiejętności i zdolności.

Reklama

Wszelkich informacji dotyczących uczestnictwa udzielać będzie Robert Kośla – kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej w Mielcu.

Numery telefonów kontaktowych:

17-585-25-80

602 398 613

Istnieje możliwość zapoznania się z działalnością prowadzoną przez Warsztat Terapii Zajęciowej przy ulicy Kocjana 15 w Mielcu.

Reklama

Zobacz także

Back to top button