Powiat i gminaWiadomości

Są środki na usunięcie azbestu

Reklama

Podobnie jak w poprzednich latach Gmina Padew Narodowa wnioskowała do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie o środki na zadania dot. usuwania wyrobów azbestowych w 2017 r.

Złożony przez Gminę wniosek został oceniony pozytywnie i decyzją Zarządu WFOŚiGW w Rzeszowie dla Gminy Padew Narodowa przyznano dotację w wysokości 8893,72 zł. Całość zadania wyniesie 10 463,20 zł,  z czego 1569,48 zł to środki, które poniesie Gmina. W ramach realizowanego zadania z terenu naszej Gminy w 2017r.  zostanie usunięte co najmniej 22 Mg wyrobów azbestowych. Odpady zostaną odebrane od właścicieli nieruchomości, którzy złożyli stosowne wnioski o odbiór tych odpadów. Planowany termin rozpoczęcia prac wyznacza się na miesiąc maj 2017 r. po uprzednim wyłonieniu Wykonawcy zadania oraz podpisaniu stosownej umowy dotacji z Wojewódzkim Funduszem.

Należy podkreślić, że dzięki pozyskanej, przez ostatnie lata, dotacji na usuwanie wyrobów azbestowych z terenu naszej Gminy zniknęło ponad 400 Mg tych odpadów.

Wyroby azbestowe usuwane w nieprawidłowy sposób oraz porzucane w lasach czy innych miejscach stanowią zagrożenie dla środowiska, a tym samym dla człowieka.

Reklama

 

Reklama

Zobacz także

Back to top button