EdukacjaMiastoPolecaneWiadomości

SEGREGUJ ODPADY, ZADBAJ O OTOCZENIE

Reklama

Od sześciu lat w Mielcu funkcjonuje system Poletek Ekologicznych, które służą mieszkańcom do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Prosta zasada i czytelne oznakowanie pojemników na szkło, makulaturę i tworzywa sztuczne wciąż sprawia wielu osobom trudności. Niestety zdarzają się także osoby, które poletka wykorzystują na składowisko wszelkich odpadów.

Na terenie miasta ulokowanych jest szesnaście Poletek Ekologicznych, z których większość funkcjonuje poprawnie. Należy dodać, że na każdym Poletku Ekologicznym znajduje się informacja, jakiego typu odpady można wrzucać do pojemników oraz adres PSZOKów, do których należy przekazywać odpady problemowe. Na Poletkach można zostawić odpady papieru i tektury, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metale oraz szkło bezbarwne i kolorowe.  Niestety są też takie Poletka, na których regularnie nie są przestrzegane zasady segregacji. Zostawiane są na nich odpady, które tu nie powinny się znaleźć np. opony, materiały budowlane, gruz, meble, dywany, wykładziny oraz zużyty sprzęt RTV i AGD.

W ostatnich tygodniach problem ten w największym stopniu dotyczy trzech poletek (patrz zdjęcia) – przy ulicy Cyranowskiej (skrzyżowanie z ulicą Padykuły), przy ulicy Konfederackiej oraz przy ulicy Targowej (skrzyżowanie z ulicą Narutowicza). Poza odpadami, które nie do końca znalazły się w odpowiednim pojemniku, systematycznie podrzucane są tutaj odpady wielkogabarytowe – np. stare opony, styropian, materiały budowlane, a nawet części samochodowe. Często zdarza się, że odpady zamiast wewnątrz pojemnika składane są obok, co powoduje zaśmiecenie terenu wokół poletek.

– Dziwi fakt, że poletka, choć zasady ich funkcjonowania są proste, wykorzystywane są jako dzikie wysypiska śmieci. Szkoda, że to właśnie część mieszkańców nie dba o swoje otoczenie, choć funkcjonują Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, gdzie mielczanie mogą bezpłatnie oddać niepotrzebne lub zużyte przedmioty – powiedział Prezydent Mielca Jacek Wiśniewski.

Reklama

W ramach funkcjonującego w naszym mieście systemu gospodarki odpadami komunalnymi produkowane przez naszych mieszkańców odpady odbierane są bezpośrednio z nieruchomości (zmieszane oraz segregowane) jak i zbierane w zorganizowanych przez gminę punktach.  – Uzupełnieniem odbioru odpadów segregowanych są poletka ekologiczne oraz dwa Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) – na ul. Targowej i na terenie dawnego wysypiska śmieci przy ul. Wolności 171 – powiedziała Agnieszka Garncarz, kierownik Biura Gospodarki Odpadami w Urzędzie Miejskim w Mielcu. Jak dodaje, w tych miejscach można zostawiać posegregowane odpady bez żadnych dodatkowych opłat. To właśnie do PSZOK-ów powinny trafiać odpady wielkogabarytowe, odpady niebezpieczne oraz takie, których przyjmowania nie przewiduje regulamin funkcjonowania Poletek Ekologicznych – np. opony czy materiały budowlane.   

Warto pamiętać o tym, że odpady wielkogabarytowe, opony czy zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny odbierane są z nieruchomości jednorodzinnych dwa razy w roku w ramach tzw. wystawki.  Mieszkańcy zabudowy wielorodzinnej odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny  mogą zostawiać przy altanie śmietnikowej tylko w terminie uzgodnionym z administracją lub zarządcą budynku. Wystawianie odpadów poza terminami zbiórek jest wykroczeniem zagrożonym karą grzywny do 500 zł.

Reklama

Zobacz także

Sprawdź także
Zamknij
Back to top button