MultimediaWiadomości

Sejmik wznowił obrady. Na początek doniosła uroczystość [ZOBACZ WIDEO]

Reklama

Radni Województwa Podkarpackiego rozpoczęli pracę po wakacyjnej przerwie uroczystą sesją sejmiku. Okazja była wyjątkowa, bo wiązała się z wręczeniem księdzu biskupowi Edwardowi Frankowskiemu Odznaki Honorowej „Zasłużony dla Województwa Podkarpackiego”. Podczas sesji podjęto również uchwałę w sprawie roli „Solidarności” w budowie wolnej Polski i Europy.

Marszałek Władysław Ortyl wygłosił zza sejmikowej mównicy laudację na cześć ks. biskupa Edwarda Frankowskiego:

Cieszę się, że przypadł mi w udziale zaszczyt i przyjemność wygłoszenia laudacji na cześć Jego Ekscelencji Księdza Biskupa Edwarda Frankowskiego, w związku z przyznaniem tytułu Zasłużonego dla Województwa Podkarpackiego. Tytuł ten to godność, honorująca jednostki wybitne, ludzi o ogromnych zasługach w dziedzinie, w której działają, ludzi niepowtarzalnych, którzy współtworzą wizerunek naszego regionu i jego mądrość – mówił Władysław Ortyl.

Reklama

Marszałek w laudacji zwrócił uwagę na aktywność księdza biskupa na rzecz Polskiej Akcji Katolickiej, także na jego działalność naukowo-dydaktyczną oraz zaangażowanie na rzecz powstania filii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Stalowej Woli. Jednocześnie podkreślił zasługi biskupa na polu działalności społecznej, w tym wspierania ruchu opozycyjnego wobec represyjnego aparatu komunistycznego. Marszałek mówił też o Jego duchowym przewodnictwie dla wiernych Kościoła Katolickiego w południowo-wschodniej Polsce w czasach komunizmu, wspomniał o jego zasługach na rzecz powstania NSZZ „Solidarność” i zaangażowaniu w obronę praw ludzi pracy i działaczy opozycji represjonowanych przez system komunistyczny.

W wielkim skrócie przedstawiłem najważniejsze wydarzenia z życia i działalności naszego zasłużonego dla województwa podkarpackiego. Oczywiście w najświetniejszej nawet mowie nie da się zawrzeć wdzięczności i szacunku dla tylu lat niestrudzonej pracy na rzecz duchowego dobra tysięcy ludzi, dla odwagi i pomocy, jakiej wielu – w czasach ciężkiej próby – doświadczało dzięki pomocy księdza biskupa i wreszcie dla mądrości płynącej z wiary, która tak wielu ludziom, w tak różnych sytuacjach niosła nadzieję – powiedział na zakończenie marszałek Ortyl. Jednocześnie odnosząc się do świętowanych przed dwoma tygodniami 80. urodzin biskupa, złożył mu życzenia: Z tej pięknej okazji pragnę życzyć wielu lat w zdrowiu, wypełnionych – wypraszanymi u Chrystusa łaskami, niestrudzonych sił do sprawowania dalszej duchowej posługi w służbie Kościołowi oraz radości z owoców swej misji. Dziękując za wszelkie dobro ze strony waszej Ekscelencji życzę obfitości Łask Bożych.

Biskup Edward Frankowski otrzymując odznakę podziękował za piękne słowa kierowane pod swoim adresem, jednocześnie cofną się w swoich wspomnieniach do czasów swojej działalności na rzecz Kościoła Katolickiego i „Solidarności”. Biskup Edward Frankowski powiedział także:

Reklama

Człowiek nigdy nie jest usatysfakcjonowany, bo całego serca nie potrafi włożyć w to wszystko, co ma czynić ażeby było przyjęte przez Boga i ludzi. Dlatego chciałbym, żeby została zachowana zasada: „Non nobis, Domine, non nobis, sed nomini tuo da gloriam”, co oznacza: „Nie nam, Panie, nie nam, lecz imieniu Twemu niech będzie chwała.” Jeśli cokolwiek w moim życiu stało się dobrego, to źródłem tego dobra jest Ten, który jest najlepszy, jest samą miłością, który jest naszym Bogiem, Stwórcą, obdarza nas hojnie, prowadzi i chce nas u siebie mieć wiecznie szczęśliwych – powiedział biskup.

Uroczysta sesja sejmiku stała się również okazją do podjęcia uchwały w sprawie roli „Solidarności” w budowie wolnej Polski i Europy. Nawiązując do 37 rocznicy wydarzeń z „Sierpnia 1980 roku”, radni województwa wyrazili tym samym głęboki szacunek i uznanie dla ludzi „Solidarności”, którzy swym życiem i zaangażowaniem zapoczątkowali marsz Polski i krajów bloku wschodniego do wolności.

W stanowisku sejmiku województwa stwierdzono tym samym, że: „Dzisiaj żyjąc w wolnym kraju, powinniśmy pamiętać o ludziach, którzy o tę wolność walczyli, dla tej wolności się jednoczyli i w obronie tej wolności cierpieli. „Solidarność” to dzieło, które wyrosło w oparciu o ducha polskiego narodu, który przez wieki dodawał odwagi i przypominał każdemu takie wartości jak Bóg, Honor, Ojczyzna. Te wartości w ciągu wieków były pielęgnowane przez Kościół Katolicki, który współtworzył historię naszego narodu pielęgnując jego tożsamość. Dostrzegamy rolę Kościoła zwłaszcza w okresie PRL-u, kiedy to stał on przy człowieku kiedy państwo walczyło z człowiekiem. Dlatego budując przyszłość jesteśmy zobowiązani opierać się o fundamenty, które zostawili nam w spadku ludzie Solidarności.”

Reklama

Zobacz także

Back to top button