MiastoRozrywka

Sekcja turystyczna Towarzystwa Miłośników Ziemi Mieleckiej na wycieczce w Wieliczce i Krakowie [FOTO]

Reklama

W związku z ustanowieniem przez Sejm RP roku 2017 Rokiem Piłsudskiego i Kościuszki oraz z okazji 99 rocznicy niepodległości sekcja turystyczna Towarzystwa Miłośników Ziemi Mieleckiej zorganizowała 18 listopada 2017 roku wycieczkę patriotyczno-obywatelską szlakiem bohaterów narodowych w celu pogłębienia wiedzy z zakresu historii, kultury, sztuki i architektury do Wieliczki i na Wawel w Krakowie.

Sejm ustanowił rok 2017 Rokiem Marszałka Józefa Piłsudskiego w uznaniu jego wielkich zasług dla Polski oraz w związku ze zbliżającym się stuleciem odzyskania niepodległości. Posłowie w uchwale podkreślili, że 5 grudnia 2017 r. przypada 150. rocznica urodzin Józefa Piłsudskiego. Przypomnieli, że był on współtwórcą Wojska Polskiego, pełnił funkcję Wodza Naczelnego i Pierwszego Marszałka Polski w czasie wojny polsko-bolszewickiej, dwukrotnie sprawował funkcję Prezesa Rady Ministrów, był ministrem spraw wojskowych i Generalnym Inspektorem Sił Zbrojnych. Zaznaczyli także, że był twórcą idei bliskiej współpracy narodów Międzymorza.

W okresie okupacji niemieckiej i kilkudziesięciu lat władzy sowieckiej nad Polską Marszałek Józef Piłsudski stał się symbolem nieugiętej walki o niepodległość oraz przykładem dla kolejnych pokoleń polskich patriotów ,,niezłomnego bojownika o wolność i niezawisłość Polaków” – czytamy w uchwale.

W 2017 r. ma także miejsce 200. rocznica śmierci Tadeusza Kościuszki – Najwyższego Naczelnika Siły Zbrojnej Narodowej ogólnonarodowego powstania, zwanego insurekcją kościuszkowską, polskiego i amerykańskiego generała, „niezłomnego bojownika w walkach o niepodległość”.

Reklama

„Tadeusz Kościuszko zajmuje szczególne miejsce w panteonie narodowych bohaterów. Jest symbolem wolności i wzorem patrioty nie tylko dla obywateli Rzeczypospolitej Polskiej. Uosabiał najlepsze wartości: tolerancję i równość; Thomas Jefferson, jeden z autorów amerykańskiej Deklaracji Niepodległości, nazwał Tadeusza Kościuszkę najprawdziwszym synem wolności, oddając mu hołd w związku z jego działalnością w Stanach Zjednoczonych Ameryki”.

Tadeusz Kościuszko traktował swoje wojskowe i obywatelskie obowiązki jako służbę dla pomyślności całego narodu. Głęboko wierzył w niezbywalną godność człowieka, którego dobro stawiał na pierwszym miejscu – podkreślono w uchwale.

Wycieczkę rozpoczęliśmy od zwiedzania Kopalni soli „Wieliczka” – „Zabytkowa Kopalnia Soli w Wieliczce stanowi jedyny obiekt górniczy na świecie, czynny bez przerwy od średniowiecza do chwili obecnej. Jej oryginalne wyrobiska chodniki, pochylnie, komory eksploatacyjne, jeziora, szyby, o łącznej długości około 300 km usytuowano na 9 poziomach, sięgających do głębokości 327 m ilustrują wszystkie etapy rozwoju techniki górniczej w poszczególnych epokach historycznych.” – tak brzmi fragment uzasadnienia wpisu Kopalni Soli „Wieliczka” w dniu 8 września 1978 na I Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego UNESCO wśród pierwszych 12 obiektów z całego świata.

Część udostępniona do zwiedzania obejmuje 3,5 kilometrowy odcinek, położony na głębokości od 64 m do 135 m. Obecnie podziemną trasę turystyczną odwiedza ponad milion turystów rocznie.

Reklama

Następnie udaliśmy się do Krakowa na Wzgórze Wawelskie zwiedzić: – Wawel-baszty twierdzy, zabudowania, dziedziniec Zamku Królewskiego – Katedrę Wawelską nawę główną z pomnikami W. Jagiełły i W. Jagiellończyka, relikwiarzem św. Stanisława, prezbiterium, ambit z pomnikiem W. Łokietka, relikwiami św. Jadwigi, pomnikiem K. Wielkiego, Kaplicą Zygmuntowską, Dzwon  Zygmunta, Kryptę Wieszczów, Krypty Królewskie oraz kryptę pod Wieżą Srebrnych Dzwonów na Wawelu, gdzie uczestnicy wycieczki złożyli kwiaty na grobie marszałka. 

W przedsionku krypty znajduje się sarkofag, w którym pochowano prezydenta Lecha Kaczyńskiego z żoną Marią, którzy zginęli w Smoleńsku 10 kwietnia 2010 roku. Także i tu oddali hołd pamięci zmarłym Polakom.

Po krótkim spacerze na największy rynek w Europie, udajemy się do Kościoła Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny – Kościół Mariacki, który 18 maja 1935 roku stał się przystankiem w ostatniej drodze Józefa Piłsudskiego na Wawel. Tutaj też, 25 marca 1794 roku, Tadeusz Kościuszko powtórzył słowa przysięgi składanej narodowi na płycie krakowskiego Rynku 24 marca. Uczestnicy wycieczki zwiedzili wnętrze świątyni, podziwiając bezcenny Ołtarz Wita Stwosza, którego rzeźby z pożogi wojennej ratował Karol Estreicher – profesor Uniwersytetu Jagielońskiego.

Następnie Zwiedzanie Starego Miasta: Sukiennice, pomnik Adama Mickiewicza, średniowieczne kamienice, wysłuchanie słynnego hejnału i powrót do Mielca.

Relacjonuje koordynator i prowadzący edukacyjną wycieczkę „szlakiem bohaterów narodowych” prezes sekcji turystycznej TMZM Janusz Wyzina. 

 

Tekst i foto: Janusz Wyzina

Reklama

Zobacz także

Back to top button