EdukacjaMiastoWiadomości

Seminarium na temat przeciwdziałania przemocy

Reklama

W piątek 19 października br. Pełniący Funkcję Prezydenta Miasta Mielca Fryderyk Kapinos zaprosił ponad 70 przedstawicieli instytucji zajmujących się przemocą na seminarium Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach w pracy z osobami uwikłanymi w przemoc” prowadzone przez Luisa Alarcon Ariasa – psychologa, superwizora psychoterapii PTP, superwizora treningu grupowego PTP, specjalistę psychoterapii uzależnień, terapeutę TSR.

-Chciałem podziękować Państwu za dotychczasową pracę na rzecz drugiego człowieka, za budowanie spójnego systemu przeciwdziałania przemocy na terenie naszego Miasta. Taka postawa zasługuje na najwyższe uznanie i szacunek – powiedział Fryderyk Kapinos Pełniący Funkcję Prezydenta Miasta Mielca witając uczestników seminarium.

Seminarium zostało zorganizowane w ramach projektu z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, na który Gmina Miejska Mielec pozyskała fundusze z Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” zorganizowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

-Celem projektu jest intensyfikacja działań profilaktycznych, dotyczących przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie miasta Mielca, jak również zwiększenie świadomości społeczności lokalnej na temat zjawiska przemocy w rodzinie i jego skutków oraz edukacja w zakresie metod komunikacji i wychowania dzieci – powiedziała Agata Ćwięka Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia.

Reklama

Projekt złożony przez miasto Mielec zajął 9 miejsce na 76 projektów zakwalifikowanych do dofinansowania. Na działania przewidziane w projekcie zaplanowano łącznie 43 600 zł.

Reklama

Zobacz także

Back to top button