Powiat i gminaWażne informacjeWiadomości

Sesja rady Gminy- podziękowania dla sołtysów

Reklama

19 lutego 2019 roku odbyła się IV sesja rady gminy Tuszów Narodowy w czasie której radni przyjęli szereg uchwal w tym dotyczących zmian do statutów sołectw celem zmiany kadencji sołtysa z 4 na 5 letnią.

Projekty tych uchwał poddane były konsultacjom społecznym, zgodnie z uchwałą rady gminy o zasadach przeprowadzania konsultacji. 

Rada gminy przyjęła też uchwałę o obywatelskiej inicjatywie uchwałodawczej. Zgodnie z art. 41 a. ustawy o samorządzie gminnym grupa mieszkańców posiadająca czynne prawo wyborcze może wystąpić z inicjatywą uchwałodawczą. W przypadku gminy Tuszów Narodowy grupa ta musi liczyć co najmniej 100 osób. Dalej ustawa mówi, że szczegółowe zasady wnoszenia inicjatyw uchwałodawczych, formalne wymogi jakim muszą odpowiadać składane projekty ustala rada gminy w drodze uchwały, co zostało określone.

Sesja w tym dniu była też okazją do podziękowania sołtysom z okazji zakończenia kadencji  oraz w związku ze zbliżającym się w dniu 11 marca dniem sołtysa. Wójt gminy wraz z kierownictwem urzędu i prezydium rady  składał podziękowania  połączone z wręczaniem pamiątkowych dyplomów i publikacji poświęconej obchodom 100 -lecia Niepodległości. Zwracając się do sołtysów mówił: „Panowie sołtysi wy jesteście osobami, którzy są najbliżej mieszkańców, wsłuchujecie się w ich głosy, troszczycie o swoje miejscowości, starając się aby żyło się w nich jak najlepiej. Jest wśród was sołtys z najdłuższą kadencją bo 48 letnią Pan Jan Stec z Dębiaków, co świadczy o ogromnym zaufaniu mieszkańców do niego. Funkcja sołtysa nie jest łatwa, wymaga poświęcenia, dyspozycyjności, często rezygnacji z czasu wolnego kosztem rodziny i bliskich, aby móc służyć innym. Współpraca z wami była przyjemnością i życzę wam  wszelkiego dobra, uznania w środowisku oraz sukcesów w nadchodzących wyborach wyznaczonych na 17 marca”.

Reklama

W imieniu sołtysów podziękowanie wójtowi gminy, kierownictwu i pracownikom urzędu gminy za współpracę na przestrzeni mijających 4 lat złożył sołtys Grochowe II- Piotr Hyjek.

Reklama

Zobacz także

Back to top button