MiastoWiadomości

Sesja Rady Miejskiej w najbliższą środę

Reklama

Rada Miasta Mielca będzie obradować w najbliższą środę (26 kwietnia) od godziny 9:30 w w Urzędzie Miejskim w sali im. Św. Jana Pawła II.

Podczas sesji, radni m.in. podejmą uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miejska Mielec, udostępnionych dla operatorów i przewoźników publicznego transportu zbiorowego oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.

Porządek obrad zbliżającej się sesji:

1. Otwarcie sesji.

Reklama

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

3. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Mielca z działalności międzysesyjnej.

4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Gminy Miejskiej Mielec do Międzyresortowego Programu Bezemisyjnego Transportu Publicznego, realizowanego w ramach rządowego Planu Rozwoju Elektromobilności w Polsce.

5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miejska Mielec, udostępnionych dla operatorów i przewoźników publicznego transportu zbiorowego oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.

Reklama

6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat, stanowiących dochód Gminy Miejskiej Mielec, za korzystanie z przystanków komunikacyjnych znajdujących się przy drogach publicznych będących własnością lub zarządzanych przez Gminę Miejską Mielec, w związku ze świadczeniem usług w zakresie regularnego przewozu osób na trasach przebiegających przez jej obszar.

7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.

8. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Mielca na lata 2016-2023.

9. Sprawozdanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu za 2016 rok.

10. Ocena zasobów pomocy społecznej Gminy Miejskiej Mielec za 2016 rok z prognozą na rok i dwa lata po ocenie.

11. Zapytania i wolne wnioski. Zamknięcie obrad.

Reklama

Zobacz także

Back to top button