PolecanePowiat i gminaSliderWiadomości

Słoneczna jesień życia

Reklama

Gmina Tuszów Narodowy w trosce o seniorów opracowała i złożyła w partnerstwie z Podkarpacka Fundacją Rozwoju Regionalnego do Wojewódzkiego Urzędu Pracy – wniosek pn. Słoneczna jesień życia, który będzie służył seniorom i pozwoli na zagospodarowanie wolnego obiektu po byłej szkole w Dębiakach.

W związku z tym za 4,6 miliona złotych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020 mieszkańcy gminy Tuszów Narodowy zyskają usługi opiekuńcze. 28 listopada podpisana została stosowna umowa przez dyrektora WUP Tomasza Czopa i Wójta Gminy Tuszów Narodowy Andrzeja Głaza przy kontrasygnacie skarbnika gminy Bronisławy Zięba. Wkrótce po adaptacji budynku i dostosowaniu do osób niepełnosprawnych pełną parą ruszy dzienny dom pomocy dla 25 osób niesamodzielnych, 35 osób objętych będzie usługami opiekuńczymi i specjalistycznymi usługami opiekuńczymi oraz teleopieką, a 20 osób skorzysta z sąsiedzkich usług opiekuńczych. Cieszę się że wreszcie budynek, który od lat czekał na zagospodarowanie po byłej szkole w Dębiakach zostanie wykorzystany na cele służące mieszkańcom i nadal będzie własnością gminy. Stanowi on wkład niefinansowy do projektu, na który z budżetu gminy nie wydatkujemy środków własnych- podkreśla wójt gminy. Zagospodarowanie tego obiektu było jednym z punktów mojego programu dodaje.

 

Reklama

R. Paterak

Reklama

Zobacz także

Back to top button