Powiat i gminaWiadomości

Spadek zadłużenia Gminy Padew Narodowa

Reklama

Informacja o spadku stanu zadłużenia Gminy Padew Narodowa wg danych na dzień 7 czerwca 2017 r.

Zadłużenie na dzień 1 stycznia 2013 r. . – 6.315.384,20 zł ( budżet roku 2013 -14.532.442 zł)
Zadłużenie na dzień 7 czerwca 2017 r. – 3.261.519 zł (budżet roku 201725.259.520 zł)

Pokazane wyżej dane liczbowe obrazują spadek zadłużenia Gminy Padew Narodowa o 48,36% względem wartości wyjściowej.

Planowane do spłaty w okresie 01.01.2013 r.-30.06.2017r. raty kapitałowe to łączna kwota 3.053.865,20 zł. Na koniec I półrocza 2017r. zostały zrealizowane w 100 %.Względem planowanych dochodów budżetu zadłużenie stanowi 12,91%.

Reklama

Obsługa zadłużenia, wynikającego z długoterminowych umów zobowiązaniowych, przebiega terminowo i zgodnie z harmonogramami spłaty. Regularnie i terminowo spłacane zobowiązania nie stanowią dla budżetu Gminy Padew Narodowa nadmiernego obciążenia. Zrealizowane w postaci kredytów i pożyczek przychody budżetu pozwoliły na realizację wielu zadań inwestycyjnych mających strategiczne znaczenie dla rozwoju gminy.

Również, co ważne Gmina Padew Narodowa od roku 2013 nie zaciągnęła nowych kredytów i pożyczek.!!

Wszelkie wydatki na inwestycje zrealizowane w wyżej wymienionym okresie poniesione zostały ze środków pozyskanych z zewnątrz uzupełnionych wkładem własnym budżetu gminy Padew Narodowa.

Reklama

Reklama

Zobacz także

Back to top button