Powiat i gminaWiadomości

W środę XXXII Sesja Rady Powiatu Mieleckiego. Będzie zmiana w uchwale budżetowej

Reklama

12 lipca o godzinie 12:00 odbędzie się XXXII Sesja Rady Powiatu Mieleckiego. Radni będą obradować w Sali Konferencyjnej Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu (Regionalne Centrum Transferu Nowoczesnych) przy ul. Wojska Polskiego 2 b.

Tematyka Obrad

  • Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Powiatu.
  • Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz z działalności Zarządu Powiatu między sesjami.
  • Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Mieleckiego na 2017 rok.
  • Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/163/2016 Rady Powiatu Mieleckiego z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Mieleckiego.
  • Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia i przystąpienia do realizacji projektu „Zawody przyszłości – doskonalenie kształcenia zawodowego w powiecie mieleckim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa IX – Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.4 – Poprawa jakości kształcenia zawodowego.
  • Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Miejskiej Mielec zadań w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej.
  • Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalania zasad nabywania, zbywania, obciążania i wydzierżawiania lub wynajmowania nieruchomości stanowiących własność Powiatu Mieleckiego na okres dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony.
  • Podjęcie uchwały w sprawie wezwania do usunięcia naruszenia prawa.
  • Interpelacje, wnioski, zapytania i oświadczenia Radnych.

Reklama

Zobacz także

Sprawdź także
Zamknij
Back to top button